Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 12. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

21. prosince 2020, vydání 141

NOVNKY Z EU

Konec roku 2020 se blíží. Bylo by skvělé, kdybychom se mohli rozloučit se s problémy, které nám všem přinesl (a že jich bylo!) a dívat se s nadějí do roku následujícího. Oblast integrace cizinců se od ledna začne řídit Akčním plánem EU pro integraci a inkluzi, proto vám v posledním letošním zpravodaji přinášíme krátké video, které shrnuje vše, co byste o Akčním plánu měli vědět.

 

Podívejte se na video.

***

Pokud vám to uteklo: Kanadsko-evropská migrační platforma, věnovaná integraci migrujících žen, shrnula 18. prosince svou činnost na online konferenci. EWSI přináší záznam příspěvků přednášejících, mezi nimiž nechyběla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson, kanadský ministr pro imigraci, uprchlictví a občanství Marco Mendicino či migrantky Anila Noor a Iman Daboussy.

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

PODCAST: PŘÍBĚHY INTEGRACE (díl 1 a 2), KANADSKO-EVROPSKÁ MIGRAČNÍ PLATFORMA

V rámci letošní Kanadsko-evropské migrační platformy vznikly dva podcasty na téma integrace migrujících žen. V prvním dílu rozmlouvá moderátorka Terry Beswick s Mercy Lawluvi a Nigar Ibrahi, zástupkyněmi organizací, které se věnují podpoře integrace migrantek v Kanadě a Švédsku. V druhém dílu pak moderátorka diskutuje s Anilou Noor a Iman Daboussy o jejich osobních zkušenostech s integrací v Nizozemí a Kanadě.

***

VELKÁ BRITÁNIE: KDO ZÍSKÁ CENU ZA INTEGRAČNÍ POČIN ROKU?

 

Cílem soutěže Community Integration Awards 2021 je poukázat na inspirativní formy vzájemné pomoci a podpory mezi imigranty, uprchlíky a starousedlíky během pandemie COVID-19. Podívejte se na profily iniciativ kandidátů na ocenění, které bude 21.1.2021 udělněno ve třech kategoriích: propojování místních komunit, bezpečnost pro všechny a rovný přístup k právům.

***

INTEGRAČNÍ PROJEKT: INKLUZIVNÍ FOTBAL PRPO HOLKY (ŠVÉDSKO)

 

Projekt realizovaný fotbalovým klubem TUSS ve švédském městě Skelleftea umožňuje zakopat si také mladým dívkám, které by si to jinak nemohly dovolit – ať už finančně, anebo proto, že neví, jak na to. Klíčovým pojmem projektu je dostupnost. Děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kteří si přijedou zahrát (ať už se jedná o uprchlíky, migranty či příslušníky etnických minorit), dostanou jízdenku na MHD a mohou si zapůjčit fotbalový dres a kopačky. Více zde.

***

DOKUMENT: MĚSTA A CIZINCI – ZPRÁVA Z IMPLEMENTACE CHARTY INTEGRUJÍCÍCH MĚST

 

Ač se přístup evropských měst k integraci liší v závislosti na národním kontextu, mnohé metropole sdílí vizi inkluzivity a na cestě k jejímu dosažení prošly podobným vývojem. Zpráva poskytuje přímý vhled do způsobu, jak se zapojená města vyrovnávají s oblastmi integrace. Dokument přináší případové studie o rozličných aspektech integrace, jako je například formulace udržitelných integračních politik v Amsterdamu, zařazování aspektu integrace do rozličných oblastí veřejných politik ve Vídni, naplňování potřeb specifických cílových skupin v Londýně, zvyšování dostupnosti integračních opatření v Helsinkách, komunikování problematiky rovných příležitostí v belgickém Ghentu, zavádění principů inkluzivity a participace ve finském Oulu, zvyšování inkluzivity samospráv v Torontu či zapojování do tvorby evropských politik (prostřednictvím Iniciativy evropských měst v oblasti migrantů s neregulérním statusem). Více zde.

***

DOKUMENT: EKONOMICKÉ DOPADY IMIGRACE V BELGII

Belgická národní banka zveřejnila zprávu o dopadu imigrace v zemi na veřejné finance, zpracovanou na žádost ministerstva financí. Hlavní zjištění spočívají v tom, že migrace je pro hospodářství pozitivní a za posledních pět let se díky migraci zvýšil belgický HDP o 3,5 %. To platí jak pro evropskou, tak pro mimoevropskou migraci. Nebyl prokázán nepříznivý dopad migrace na mzdy, nezaměstnanost, čistý příjem nebo blahobyt domácího obyvatelstva. Méně pozitivní je konstatování, že země přichází o významné částky tím, že nedokáže imigranty dostatečně integrovat. Více zde.

***

Všem vám přejeme příjemné zimní prázdniny a v lednu 2021 se těšíme na shledanou!

Plné vydání prosincového newsletter najdete též zde.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

21. 12. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲