Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 12. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

30. listopadu 2020, vydání 140

NOVINKY Z EU

Proběhla čtvrtá evropsko-kanadská migrační platforma. Tentokrát se věnovala integraci žen – migrantek. Záznam webinářů je k dispozici na EWSI. Závěrečné setkání proběhne 18. prosince a EWSI jej bude živě streamovat. Těšte se.

Evropská komise představila nový evropský Akční plán pro integraci a inkluzi (2021-2027). Plán definuje klíčové oblasti podpory a určuje, pomocí jakých finančních nástrojů budou financovány.

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) zveřejnilo studii, která predikuje čistý fiskální dopad imigrace v EU. Dochází k závěru, že pokud se členským zemím podaří prohloubit zapojení cizinců ze “třetích” zemí na pracovním trhu, mohou na tom značně vydělat.

Jiná studie téhož výzkumného střediska dospěla k závěru, že pokud jste se narodili mimo EU, jsou vaše šance aktivně působit na evropském pracovním trhu významně omezené, a to bez ohledu na to, zsa jste žena či muž.

ŠVÉDSKO: Program „Intenzivní rok“ zajistí integraci i práci

Ve Švédsku bude od dubna 2021 realizován program, který má novým azylantům pomoci rychle najít práci. Program zahrnuje intenzivní jazykový kurz a rekvalifikaci a mentoring. Cílem těchto aktivit je maximálně urychlit pracovní uplatnění účastníka v oboru, který vystudoval či v němž má pracovní zkušenost. Více zde.

DÁNSKO: Jak zapojit migrantky a azylantky na pracovní trh – co funguje?

Po třech letech pobytu v Dánsku pracuje 60 % azylantů mužského pochází, ale pouze 19 % žen. Dánská vláda vytvořila nový informační balíček, který má zaměstnancům příslušných úřadů pomoci řešit s klientkami z řad cizinek a azylantek problematiku jejich soběstačnosti, identifikovat a najít uplatnění potenciálu, který se v nich skrývá. Více zde.

INSPIRATIVNÍ PROJEKT: SDÍLENÉ BYDLENÍ INTEGRUJE (BRUSEL)

Organizace Kologa vyvinula online apku, která propojuje uprchlíky hledající spolubydlení v Bruselu s pronajímateli bytů či pokojů plus zajišťuje administrativní, právní či komunikační podporu podnájemníků i pronajímatelů. Mrkněte, jak to funguje.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Více novinek najdete v plné verzi listopadového newsletteru EWSI.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

8. 12. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲