Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

23. července 2020, vydání 133

Evropská komise vyzývá aktéry v oblasti integrace k zapojení do veřejných konzultací a migranty k účasti v expertním fóru migrantů

Evropská komise aktuálně vyvíjí v oblasti integrace dvě důležité aktivity:

  • Výzva aktérům v oblasti integrace k zapojení do celoevropských konzultací k podobě příštího Akčního plánu pro integraci a inkluzi cizinců ze třetích zemí. Zapojte se do 21. října 2020.
  • Výzva migrantům (a osobám s migračním pozadím) v EU k zapojení do expertní skupiny k vývoji a implementaci migračních, azylových a integračních politik. Přihlašte se do 21. září 2020.  

Prostřednictvím obou těchto aktivit se Evropská komise snaží shromáždit podněty od širokého spektra aktérů včetně úřadů a institucí veřejné správy na národní i lokální úrovni, organizací občanské společnosti, zaměstnavatelů, odborových organizací, firem, vzdělávacích institucí, akademického sektoru, kulturních a sportovních organizací, migrantských spolků či soukromých osob.

Vyjádřete se k příštímu Akčnímu plánu, vývoji a implementaci integračních politik. Vše podstatné najdete zde na EWSI.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Titulní foto: Freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

24. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲