Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

30. června 2020, vydání 132

Pokračujeme ve sledování rekcí na pandemii COVID-19 a jejích dopadů na migranty v EU – novými opatřeními počínaje a možnostmi jejich financování konče. Aktualizovaný přehled najdete zde.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Praha – Letní škola migračních studií 2020

24. - 29. srpna 2020, Univerzita Karlova, Praha

V pořadí 12. Letní škola migračních studií proběhne koncem srpna na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Letní školu organizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) již od roku 2009 a doposud se jí účastnilo vice než 600 studentů a expertů z téměř 100 zemí. Více informací a program zde.

Kalendář dalších integračně zaměřených akcí najdete zde.

NOVINKY

Evropský parlament přijal rezoluci proti rasismu

V Evropském parlamentu proběhla debata o protirasistických protestech po smrti Georgea Floyda, na jejímž základě byla 19. června odsouhlasena rezoluce reagující na problem strukturálního rasismu v USA a EU. Přečtěte si, jak se k rezoluci vyjádřili europoslanci z různých frakcí.

Česká vláda obnovuje program pracovní migrace pro Ukrajince

Od 15. června mohou zaměstnavatelé působící v ČR žádat o ukrajinské pracovníky v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který byl dočasně pozastaven kvůli pandemii COVID-19. V současnosti poptávají dvě stovky zaměstnavatelů zejména ze strojírenského a stavebního sektoru zhruba tisíc pracovníků. Více zde.

Umění pomáhá zvládnout cizí jazyk

Apka LALI ArtApp uživatelům umožňuje rozšiřovat si slovní zásobu a budovat gramatickou strukturu finštiny, francouzštiny, němčiny a angličtiny za pomoci uměleckých děl ze sbírek místních muzeí. Podívejte se, jak to funguje.

Další novinky najdete zde.

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE

Vyhlášeno 2. kolo výzev Fondu kultury solidarity

Evropská kulturní nadace vyhlásila 2. kolo výzev v rámci Fondu kultury solidarity, který byl spuštěn letos na jaře v reakci na pandemii COVID-19. Fond podpoří organizace, kolektivy i jednotlivce z různých sfér společnosti, kteří vnímají evropskou solidaritu jako alternativu k do sebe uzavřenému rozhodování národních vlád. Specifická pozornost bude věnována projektovým žádostem zabývajícím se různými formami diskriminace či těm, které přijdou z regionů, v nichž je podpoře kultury v době nouzového stavu věnována minimální pozornost. Více informací zde.

DOKUMENTY

Dopady COVID-19 – prioritou v boji s rasismem je odstranění strukturálních bariér

Pandemie COVID-19 zásadním způsobem dopadá na životy osob s jinou barvou pleti, neboť zesílila existující i historické systémové nerovnosti ve společnosti. Evropská síť proti rasismu (ENAR) zveřejnila poziční document, který se zabývá dopady pandemie na tyto skupiny v širokém spektru oblastí, a vyzývá členské země EU, aby změnily svůj přístup a zaměřily se na odstraňování strukturálního rasismu. Dokument je k dispozici zde.

Příručka dobré praxe v oblasti začleňování migrantů na trh práce

Konsorcium organizací združených v projektu MIraGE vydalo příručku dobré praxe pro integraci cizinců na trhu práce. Příručka představuje případové studie rozčleněné do tří kapitol: dobré praxe zaměstnavatelů pracujících s cizinci, dobré praxe cizinců-živnostníků a výběr z projektů zaměřujících se na zlepšení profesního začlenění cizinců. Více zde.

Zranitelná pracovní síla: zahraniční pracovníci v době koronavirové pandemie

Výzkumná zpráva Evropské komise analyzuje pracovní podmínky zahraničních pracovníků v EU a konstatuje, že zejména pracovníci ze zemí mimo EU jsou oproti domácím občanům výrazně znavýhodněni: vydělávají méně, z větší části pracují na základě časově omezených smluv v profesích, které lze obtížně vykonávat na dálku. Zpráva též identifikuje oblasti a možné směřování cílených intervencí, které by tato znevýhodnění mohla pomoci řešit. Více zde.

Další dokumenty najdete zde.

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se.

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Titulní obrázek: freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

30. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲