Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

27. dubna 2020, vydání 130

DĚNÍ V EU

Pokračujeme v mapování velkých i malých aktivit a iniciativ, které reagují na pandemii COVID-19 a její dopady na migranty v EU. Aktualizovaný přehled najdete zde.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Stokholm – Švédské integrační forum: multikulturní čtvrti

16. Září 2020, 9:15 (Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm, Švédsko)

V rámci Švédského integračního fora proběhne řada konferencí zaměřených na rozličné aspekty integračního procesu – tato se bude věnovat problematice multikulturních, tedy národnostně pestrých čtvrtí. Diskutovat se bude například problematika  zajištění bezpečnosti a nastavení strategické spolupráce mezi vlastníky nemovitostí, vedením měst a policií, příčiny a dopady rezidenční segregace či nové „chytré“ možnosti komunikace mezi poskytovateli bydlení a nájemníky. Více zde.

Kalendář dalších integračně zaměřených akcí najdete zde.  

NOVINKY 

Slovenská opatření ke snížení negativních dopadů pandemie na cizinecké komunity

Slovensko se od 16. března nachází v celostátní karanténě. Vedle obecných opatření vláda zavedla také specifická opatření pro cizince. Potří mezi ně například automatické prodloužení povolení k pobytu o 2 měsíce pro osoby, kterým dosavadní pobytové oprávnění končí. Podobně smějí cizinci, kteří vstoupili do země na základě krátkodobého víza či bezvízového styku, zůstat ještě měsíc po ukončení karantény. Více zde.

Pomozte univerzitě v Ghentu zjistit, jak pandemie dopadá na migranty v EU

Studie ApartTogether, kterou provádí výzkumné konsorcium koordinované univerzitou v Ghentu, se snaží lépe porozumět psychosociálním dopadům pandemie na imigranty a uprchlíky v EU a jejich reakcím na nastalou situaci. Vyplňte dotazník a pomozte tak lépe nastavit opatření určená pro tuto skupinu obyvatel.

INSPIRATIVNÍ PROJEKT 

Španělsko: Prázdné domy bezdomovcům a uprchlíkům

V Evropě je přes 11 milionů prázdných domů, z toho 3,4 milionů jen v samotném Španělsku. Na druhou stranu zde žije mnoho uprchlíků či bezdomovců, kterým se nedaří najít bydlení. Projekt koordinovaný nadací Arteale usiluje o zprostředkování kontaktu mezi zranitelnými skupinami a majiteli nemovitostí a vybudování osobního vztahu mezi nimi, založeného na důvěře a vzájemném porozumění perspektivám a situaci druhého.

Za 15 měsíců realizace projektu se podařilo ubytovat 20 osob v šesti takto pronajatých nemovitostech a v následujících 3 letech se očekává, že se touto formou podaří najít bydlení 800 osobám ze zranitelných skupin. Podrobnější informace o fungování projektu najdete zde.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Evropský fond kultury solidarity

Evropská kulturní nadace (ECF) spustila v dubnu Evropský fond kultury solidarity. Jeho cílem je financování zajímavých kulturních aktivit, které se v průběhu globální koronavirové krize snaží posilovat evropskou solidaritu a ideál Evropy jako sdíleného veřejného prostoru. Fond podpoří organizace, kolektivy i jednotlivce z různých sfér společnosti, kteří vnímají evropskou solidaritu jako alternativu k do sebe uzavřenému rozhodování národních vlád. Specifická pozornost bude věnována projektovým žádostem zabývajícím se různými formami diskriminace. Více zde.

Operační program Praha – Pól růstu přijímá projektové žádosti na podporu sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života (výzva č. 46)

Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a dalších. Oprávněnými žadateli jsou nevládní neziskové organizace a dále pražský magistrát a úřady městských částí. Celková alokace je 260 milionů Kč, termín pro podání žádostí o podporu je 17. prosinec 2020. Více zde.

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu? Zaregistrujte se.  

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Titulní obrázek: Freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

27. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲