Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 5. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

28. Května 2020, vydání 131

DĚNÍ V EU

Klíčoví pracovníci” jsou ti, kteří udržují v chodu základní služby. Jejich práce byla během pandemie COVID-19 nepostradatelná. V některých klíčových profesích cizinci tvoří až třetinu pracovníků. Kolik je to u nás? Odpověď najdete v analýze Evropské komise, která se dívá, jaká je v tomto ohledu situace v jednotlivých členských zemích. Pokračujeme též v mapování velkých i malých aktivit a iniciativ, které reagují na pandemii COVID-19 a její dopady na migrant v EU. Aktualizovaný přehled najdete zde.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Stockholm – Švédské integrační forum: diverzita a trh práce

30. Září 2020, 9:15 (Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm, Švédsko)

V rámci Švédského integračního fóra proběhne řada konferencí zaměřených na rozličné aspekty integračního procesu – tato se bude věnovat politice zaměstnanosti či integraci nově příchozích imigrantů na švédském pracovním trhu. Více zde.

V rámci téhož fóra proběhne 16. září rovněž konference o problematice multikulturních, tedy národnostně pestrých čtvrtí. Diskutovat se bude například zajištění bezpečnosti a nastavení strategické spolupráce mezi vlastníky nemovitostí, vedením měst a policií, příčiny a dopady rezidenční segregace či nové „chytré” možnosti komunikace mezi poskytovateli bydlení a nájemníky. Více zde.

Kalendář dalších integračně zaměřených akcí najdete zde.

NOVINKY

Šetření mapuje postoje Čechů k cizincům

Centrum pro výzkum veřejného mínění v březnu realizovalo sérii šetření, která mapují postoje veřejnosti k cizincům a etnickým menšinám žijícím na území republiky. Dotazování zkoumalo názory Čechů na cizince, jejich integraci, usazování v zemi či toleranci vůči různým etnickým skupinám. Podívejte se, jak to dopadlo.

Doporučení Mezinárodní organizace práce k ochraně zahraničních pracovníků během pandemie COVID-19

Dokument má pomoci vládám navrhnout protipandemická opatření tak, aby zůstala zachována ochrana zahraničních pracovníků, uprchlíků či vysídlených osob. Doporučení směřují do oblasti dostupnosti zdravotní péče a léků, pobytových záležitostí či integrace. Více zde.

Italská vláda přistupuje k cílené regularizaci zahraničních pracovníků

Italská ministrině zemědělství Teresa Bellanova oznámila, že cizinci, kteří jsou v zemi “načerno” a pracují na italských farmách (či v domácnostech nebo pečovatelských službách), mohou zažádat o legalizaci pobytu. Opatření, které reaguje na kritický nedostatek pracovníků v zemědělství v důsledku pandemie COVID-19, je kritizováno nejen z pravé části politického spektra, ale též některými zástupci vládního Hnutí pěti hvězd. Více zde.

Jak pomáhá vietnamská komunita v ČR v boji proti #COVID19?

Vietnamci v Čechách projevují v boji s pandemií značnou solidaritu. Začali šít masky pro pracovníky vystavené riziku infekce, rozdávají jim občerstvení, uspořádali sbírku na plicní ventilátory pro nemocnice. Podívejte se, jak to všechno začalo.

Další novinky najdete zde.

DOKUMENTY 

Komparativní analýza antidiskriminačního práva v Evropě v roce 2019

Jaké jsou trendy v transpozici evropských antidiskriminačních směrnic do právních řádů 36 evropských zemí? Jaké mezery musí jednotlivé státy ještě překlenout? Podívejte se na zcela novou Komparativní analýzu antidiskriminačního práva v Evropě v roce 2019. K dispozici zde.

Výzkumná zpráva – integrace ve venkovských oblastech EU

Evropský výbor regionů zveřejnil výzkumnou zprávu, která se zaměřuje na problematiku integrace cizinců ve venkovských regionech EU.

Hlavní zjištění:
- v menších městech a vesnicích z migrace profitují místní i cizinci
- je těžké usilovat zde o dlouhodobou integraci, neboť migranti mají sklon odcházet do velkých měst
- města jsou v poskytování integračních aktivit pružnější než stát, ale naráží na nedostatek prostředků a kapacit
- pro města je výhodné vytvářet sítě a spolupracovat.

Další dokumenty najdete zde.

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se

 

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Titulní foto: Freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

29. 5. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲