Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

26. března 2020, vydání 128

Dopady koronavirové pandemie na cizinecké komunity v Evropě

Koronavirová pandemie komplikuje azylové a imigrační procedury a staví nás před otázku, jak proti nákaze ochránit nejzranitelnější. Součástí opatření, k nimž vlády evropských zemí i občanská společnost přistoupila v současné krizové situaci, je i aktivní pomoc cizineckým komunitám. Podívejte se, jak členské státy reagují.

Lidé mezi řádky – příručka pro (budoucí) novináře

Publikace Člověka v tísni se zaměřuje na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím majorit a tzv. nových menšin. Nabízí nový pohled na tradiční teoretické žurnalistické koncepty nastolování agendy, diskurzu, rámování, gatekeepingu či etiky, které zasazuje do kontextu migrační problematiky s důrazem na situaci v EU a v Česku, Estonsku a na Slovensku. Zabývá se vymezením základních pojmů spojených s migrací a představuje hlavní poznatky z oboru migračních studií, to vše s ohledem na kontext žurnalistické praxe. Na principech metody E–U–R (evokace–uvědomění–reflexe) podněcuje čtenáře k uvědomění si vlastní pozice a omezení ve své novinářské práci. Příručka zároveň nabízí praktické tipy pro vedení rozhovoru nebo práci se zdroji. Příručka je primárně určena studentům žurnalistiky a začínajícím novinářům, ale může se stát zdrojem inspirace i pro zkušené redaktory. Více zde. Celou publikaci si v češtině můžete přečíst zde.

Polské Trojměstí zveřejnilo minimální standardy integrace cizinců

Komise pro sociální a ekonomické věci metropolitní oblasti polského Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) koncem února zveřejnila minimální standardy integrace cizinců. Cílem standardů je učinit život cizinců v konurbaci příjemnější a bezpečnější. K jeho dosažení komise formuluje priority, které odpovídají prioritám české integrační politiky (poskytovat kurzy polštiny pro dospělé, připravit školy na přijetí žáků – cizinců, poskytovat cizincům právní a sociální poradenství a podporu v krizových situacích) a též zřídit lokální integrační pracovní skupiny složené z odborníků na vzdělávání, trh práce, kulturu, sociální integraci, sociální pomoc, bezpečnost a zástupců cizineckých komunit.

Trojměstí je první polskou metropolitní oblastí, která se pustila do přípravy integračních opatření ušitých na míru lokální situaci. Jeden ze členů Trojměstí – město Gdaňsk – je zároveň prvním polským městem, které vypracovalo vlastní integrační strategii  a vytvořilo poradní orgán složený ze zástupců cizineckých komunit. Více zde.

Uprchlíci ve vzdělávání

Nová studie, jejíž realizaci podnítily dánské učitelské asociace, přesvědčivě dokládá, že uprchlíci starší 13 let se do vzdělávacího procesu zapojují již velmi obtížně. Mladší děti uprchlíků dosahují podobných výsledků jako mladí Dánové, avšak nůžky mezi studijními výkony uprchlíků a rodilých Dánů se začínají výrazně rozevírat právě ve věku 13 let: zatímco 93 % mladších potomků uprchlíků se dostane na střední či vysokou školu, úspěšnost uprchlíků ve věkovém pásmu 1417 let klesá na 67 % (úspěšnější jsou dívky). Uprchlíci, kteří přichází jako mladí dospělí, se do vzdělávacího systému zapojí jen v 19 %. Více zde.

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE

Operační program Praha – Pól růstu přijímá projektové žádosti na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem (výzva č. 54)

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Oprávněnými žadateli jsou mateřské, základní a střední školy v Praze a dále pražský magistrát a úřady městských částí. Celková alokace je 200 milionů Kč, termín pro podání žádostí o podporu je 26. červen 2020. Více zde.

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

 

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se.  

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

 

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

30. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲