Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Začleňování dětí cizinců do výuky ve Francouzském společenství Belgie

Začleňování dětí cizinců do výuky ve Francouzském společenství Belgie

17. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Práce se zaměřuje na přiblížení problematiky integrace dětí cizinců do vzdělávacího systému ve Francouzském společenství Belgie. Snaží se ukázat opatření, která se realizují k usnadnění adaptace dětí cizinců na nové prostředí a jejich začlenění do výuky v rámci vzdělávacího systému frankofonních regionů Belgie (Valonsko a Brusel). Na základě dostupných pramenů a literatury zkoumá příčiny školní neúspěšnosti žáků imigrantů a problémy, které proces jejich integrace provázejí a stále více znepokojují instituce odpovědné za vzdělávání.
Denisa Pechová
Mgr. Denisa Pechová vystudovala na Filozofické fakultě UK – obor čeština a historie. Absolvovala několik zahraničních stáží v Paříži a v Bruselu. Od roku 2002 je členkou archivního výboru NATO a od téhož roku se podílí na dlouhodobém projektu NATO Archives „Declassification and Public Disclosure of NATO Documents“. Působí v SA Ministerstva obrany jako vedoucí oddělení zahraniční dokumentace. Dále se zabývá překlady z francouzštiny, výukou češtiny jako cizího jazyka a zajímá se o problematiku migrace a integrace cizinců. Kontakt: denisapechova@hotmail.com


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect