Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Začleňování dětí cizinců do výuky ve Francouzském společenství Belgie

Práce se zaměřuje na přiblížení problematiky integrace dětí cizinců do vzdělávacího systému ve Francouzském společenství Belgie. Snaží se ukázat opatření, která se realizují k usnadnění adaptace dětí cizinců na nové prostředí a jejich začlenění do výuky v rámci vzdělávacího systému frankofonních regionů Belgie (Valonsko a Brusel). Na základě dostupných pramenů a literatury zkoumá příčiny školní neúspěšnosti žáků imigrantů a problémy, které proces jejich integrace provázejí a stále více znepokojují instituce odpovědné za vzdělávání.

Denisa Pechová
Mgr. Denisa Pechová vystudovala na Filozofické fakultě UK – obor čeština a historie. Absolvovala několik zahraničních stáží v Paříži a v Bruselu. Od roku 2002 je členkou archivního výboru NATO a od téhož roku se podílí na dlouhodobém projektu NATO Archives „Declassification and Public Disclosure of NATO Documents“. Působí v SA Ministerstva obrany jako vedoucí oddělení zahraniční dokumentace. Dále se zabývá překlady z francouzštiny, výukou češtiny jako cizího jazyka a zajímá se o problematiku migrace a integrace cizinců. Kontakt: denisapechova@hotmail.com
17. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲