Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 10. 11
Zdroj: CVEK
Téma: Integrace

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – potreby a riešenia

Centrum pro výzkum etnicity a kultury a Nadace Milana Šimečky představují publikaci Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – potreby a riešenia, která reaguje na vzrůstající význam problematiky vzdělávání dětí cizinců na Slovensku. Kniha vychází ze statistických výstupů výzkumně vzdělávacího projektu Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému, zabývá se zejména situací dětí cizinců, školskou legislativou a přináší pak doporučení pro tvůrce příslušných politik.

Autory publikace jsou Tina Gažovičová (ed.), Peter Dráľ, Elena Gallová-Kriglerová a Jana Kadlečíková. Projekt se zaměřil na potřeby dětí cizinců, připravenost škol a učitelů, existující právní předpisy a možné bariéry integrace dětí imigrantů. Autoři zpracovali dostupná statistická data a dále pak realizovali kvalitativní výzkum na vybraných základních školách s dětmi a učiteli a fokusové skupiny s učiteli. Následně zorganizovali seminář s mladými lidmi se zkušeností s tématem a zorganizovali pilotní trénink pro učitele.

Kniha tedy zkoumá vzdělávání dětí cizinců z obou stran – z pohledu dětí i učitelů. Výzkum ukázal, že legislativa dostatečně neupravuje mnohé problémy s tématem spojené a naopak legislativou řešené aspekty lze v praxi uplatňovat jen obtížně. Vzdělávání dětí cizinců je náročné, přináší s sebou i jazykové problémy, na které učitelé nemají vybavení. Integrace je značně improvizovaná a při nárůstu počtu imigrantů by mohla být neudržitelná. Publikace nabízí řešení integračních politik v praxi a rámcová doporučení k dosažení „žádoucího stavu“.

Projekt Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému byl financovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, programu Solidarita při řízení migračních toků.

Publikace vznikla v rámci projektu Časy nových menšin spolufinancovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství, Norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské republiky. Zprostředkovatelem grantu byla Nadácia otvorenej spoločnosti.

10. 10. 11
Zdroj: CVEK
Téma: Integrace
...nahoru ▲