Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 1. 04

Integrace dětí a mládeže do české společnosti

Projekt Centra pro otázky migrace (COM) se zaměřil na integraci dětí a mládeže (včetně žadatelů o azyl) do české společnosti, a to formou praktického získávání vědomostí a dovedností na základě konkrétních zkušeností a prožitků při výuce v terénu. Cílovou skupinou byly děti od 6 do 18 let, kteří žijí v pobytových střediscích v České republice. Cílem projektu bylo těmto dětem ukázat svět mimo pobytová střediska, seznámit je se základními informacemi (kde jsou úřady, školy, nádraží, nemocnice, policie, obchody apod.)
a napomoci jim při navazování kontaktů s českými vrstevníky.


22. 1. 04
...nahoru ▲