Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 11. 14
Země: EU
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Ve Středomoří čeká smrt na tisíce migrantů, Evropa dává ruce pryč

V listopadu tohoto roku začala nová námořní operace Triton, kterou vede evropská agentura Frontex. Nahradí tak úspěšnou italskou operaci Mare Nostrum. V rámci nové operace dojde ke krácení výdajů na záchranné operace ve Středomoří a pravděpodobně dojde k nárůstu tragických havárií migrantů při cestě do Evropy.

Odchází za lepším životem, utíkají před násilím, hladem nebo perzekucí. Desetitisíce z nich se vydávají do Evropy cestou přes Středozemní moře. Překupníkům za to platí extrémně vysokou cenu, která se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Někteří z nich za tuto cestu zaplatí daň nejvyšší. Vítejte v Evropě v roce 2014.

V říjnu minulého roku média zachytila tragickou událost u ostrova Lampedusa, při níž utonulo 360 lidí. Chvíli se zdálo, že se něco změní. Evropa přece nemůže zůstat lhostejná, když v jejich výsostných vodách umírají lidé. Začala námořní operace Mare Nostrum pod vedením Itálie, která za rok svého trvání zachránila 90 tisíc osob. Vše se ale v tuto chvíli mění. Vysoká cena operace 9 milionů euro měsíčně a neochota evropských států podílet se na ní, zapříčinily její konec [1].

Námořní operace Triton, kterou zaštiťuje evropská agentura Frontex, od 1. listopadu tohoto roku nahradila původní italskou operaci, která do dvou měsíců zanikne. Podle Frontexu bude tato operace zaměřená výhradně na ochranu hranic v zóně 30 námořních mil od břehů Evropy a bude o dvě třetiny levnější. Operace tedy nebude probíhat v takovém rozsahu a nepůjde již o záchrannou operaci [2].

Jednou ze zemí, které se stavěly proti společné záchranné operaci, byla Velká Británie. Britská ministryně zahraničí baronka Anelay to zdůvodnila tím, že si myslí, že záchranné akce jsou jedním z faktorů, které přivádí migranty k tomu, aby se pokoušeli o nebezpečnou plavbu po moři, což vede k dalším tragickým a zbytečným ztrátám. To je podobná analogie, jako kdyby používání bezpečnostních pásů v autě vedlo lidi k tomu, aby jezdili nebezpečně.

Podle studie Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) denně utone v průměru osm lidí, kteří se snaží dostat do Evropy. Odhaduje se, že za tento rok již zemřelo a je pohřešováno více než 2 500 osob, což tento problém činí ještě horším než kdykoli v minulosti. Od roku 2000 je v této souvislosti pohřešováno a pravděpodobně utonulo neuvěřitelných 22 000 osob. Navíc skutečná čísla mohou být ještě mnohonásobně vyšší než odhady [3].

Ředitel IOM, William Lacy Swing, prohlásil, že zpráva jeho organizace je jasná: „Umírají migranti, kteří nemusí. Je třeba udělat něco víc než spočítat počet obětí. Je na čase, aby se svět zapojil a zastavil násilí proti zoufalým migrantům“ [4].

Tragédie jako ta u Lampedusy jsou u břehů Evropy skoro na denním pořádku. Jen před několika týdny se potopila další z lodí, na které bylo podle výpovědi svědků až 500 osob, včetně 100 dětí, z nichž většina utonula [3]. Převaděči prý loď potopili záměrně poté, co pasažéři odmítli přesednout do menší lodi. Podobné tragické události se velmi pravděpodobně budou opakovat i v budoucnu, nicméně šance na záchranu životů bude s operací Triton ještě mnohem nižší.


[1] DAVIES, Lizzy a NELSEN, Arthur (2014). Italy: End of ongoing sea rescue mission puts thousands at risk. The Guardian. Dostupné na http://www.theguardian.com/world/2014/oct/31/italy-sea-mission-thousands-risk [navštíveno dne 21. 11. 2014].

[2] Evropská komise (2014). „Frontex joint operation Triton – Concerted efforts to manage migration in the Central Mediterranean. Dostupné na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-566_en.htm [navštíveno dne 21. 11. 2014].

[3] IOM (2014). „Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration.“ Dostupné na http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys-Tracking-Lives-Lost-during-Migration-2014.pdf [navštíveno dne 19. 11. 2014].

[4] BEAUMONT, Peter (2014). Eight migrants die every day trying to reach richer countries, study reveals. The Guardian. Dostupné na http://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/29/europe-deadliest-destination-migrants-report [navštíveno dne 19. 11. 2014].

Lucie Macková
Lucie Macková, M. A. studovala mezinárodní vztahy na University of St Andrews a Central European University. Nyní studuje doktorský program mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a její výzkum se zabývá migrací a rozvojem.
24. 11. 14
Země: EU
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲