Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 9. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU, Německo

Uprchlíci a Německo: rok poté

Uprchlíci a Německo: rok poté

Můžeme se poučit z německých zkušeností? Máme to dělat jako Němci? Anebo raději v otázce migrace a integrace půjdeme jinou cestou?

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016srdečně zvou na přednášku na téma: Uprchlíci a Německo: rok po té

Hosté:

Medailonky hostů:

Patrick Irmer pracuje pro saskou uprchlickou radu, která se od roku 1991 jako spolek zastává lidí na útěku. V roce 2015 se Irmer v Praze zúčastnil akce, na které byl představen Migrační manifest, a na programu sdružených organizací, které se v České republice zabývají tématem migrace.

Dietmar Schultke je publicista a politolog, kterému vyšla velice úspěšná kniha o německo-německé hranici inspirovaná jeho vlastním mládím. Jako spolupracovník Německého červeného kříže v Braniborsku se od roku 2015 věnuje pomoci lidem na útěku. Pravidelně má přednášky jak v Německu, tak v zahraničí.

"Udělali jsme toho hodně správně, a jsme více schopní, než se většinově o nás předpokládalo. Braniborská vesnice Zützen se 350 obyvatelů přijala na konci léta 2015 v prázdném bydlícím komplexu přes 100 uprchlíků. Začáteční obavy mnoha občanů spolu s protidemonstracemi odezněly, každodenní život se již dávno vrátil." - Dietmar Schultke

"Německo následuje koncept tzv. „bezpečného“ státu, a proto vylučuje určité skupiny hledající azyl ze spravedlivého azylového řízení. Na tomto se zakládá určité rozlišování mezi uprchlíky s „dobrou“ a se „špatnou“ perspektivou, pokud by v Německu zůstali. Zatímco ti prvně jmenovaní již v probíhajícím azylovém řízení mají možnost účastnit se jazykových kurzů němčiny, zůstává tato možnost druhé jmenované skupině odepřena. Zde tedy právě dochází k vymezení určitých skupin. Integrace se v Německu tedy chápe jako „jednosměrka“ a po uprchlících je vyžadován hluboko sahající proces přizpůsobování se německé většinové společnosti, aniž by se přitom bral ohled na zvláštní životní situaci postižených. Pod principem „podporovat a požadovat“ jsou nabízeny rozsáhlé „balíčky“ jazykových kurzů, ke kterým mohou být uprchlíci zavázáni, a to nezávisle na jejich perspektivním individuálním vývoji." - Patrick Irmer

Následnou debatu moderuje Tomáš Samek, antropolog.
Vstup je zdarma.

Všechny akce pořádané v rámci Lidové školy migrace naleznete na www.migraceonline.cz/lidovaskolamigrace
fb události

LŠM_pozvánka_Uprchlíci-a-Německo.jpg

13. 9. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU, Německo
...nahoru ▲