Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 5. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Gender, migrace a rasismus - záznam z debaty

Gender, migrace a rasismus - záznam z debaty

Na přednášce s tématem Gender, migrace a rasismus vystoupili dva hosté: Petra Ezzeddine, Ph.D., antropoložka a Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD., indoložka se zaměřením na genderová studia.

Druhá jmenovaná započala přednášku osvětlením pojmu multikulturalismus. Zabývala se jeho mediálním podbarvením a skutečným významem. Existují dva typy multikulturalismu – liberální zdůrazňující právo jednotlivce na vlastní kulturu a komunitaristický, který vytyčuje právo skupiny na vlastní kulturu. Velkou část svého vystoupení věnovala třem povětšinou feministickým autorkám a jejich dílům. Susan Moller Okin (liberální feministka, filozofka) pracuje s myšlenkou, že pomoc by měla být poskytnuta pouze tomu jedinci, který si o to sám řekne. Na druhou stranu vidí jako důležité poznání nejen cizího ale i vlastního kontextu. To z toho důvodu, že pouze ve chvíli, kdy poznám vlastní determinanty (vlastních předsudků a východisek), budu schopna lépe pochopit determinace nově příchozího. Chandra Talpade Mohanty (profesorka, feministka) vytváří kategorii tzv. žen ze třetího světa, které jsou ovšem často vnímány jako oběti, chudinky, diskriminované, ubližované a je jim potřeba se emancipovat. Na základě tohoto stereotypu upozorňuje na to, že je nezbytná znalost kontextu. Martha Nussbaum (filozofka) se snaží formulovat univerzální kritéria diskriminace, které bz umožnilo nahlédnout do jednotlivých komunit a určit, zdali v ní dochází k diskriminaci. K tomu zakládá koncept funkčních schopností (vrozená potence lidské bytosti). Ve chvíli, kdy dojde k naplnění všech těchto schopností, tak stát funguje správně, pokud ne, dochází k diskriminaci.

Záznam z debaty Gender, migrace a rasismus, uspořádané v rámci cyklu Lidová škola migrace, můžete zhlédnout zde. 

Petra Ezzeddine, Ph.D., ve svém příspěvku představila některé teorie, které se zabývají a snaží se vysvětlit fenomén migrace. Jak zdůraznila, společným problémem těchto teorií je to, že jsou často ekonomické a předpokládající racionalitu chování jedince, též eliminují socio-kulturní kontext. Svůj příspěvek obohatila praktickými zkušenostmi a výsledky svých výzkumů na různých skupinách migrantů. Dále se zabývala otázkou, jaké strategie volí ženy migrantky při migraci, a otázkou emancipace migrace. V podobném duchu se vedla i následná debata.

gender_zaznam_debaty.png


Zde naleznete přehled všech akcí pořádaných v rámci Lidové školy migrace

4. 5. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲