Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Happening proti připravovaným návrhům nového cizineckého zákona

I PRAOTEC ČECH BYL MIGRANT, i Karel IV., i Cyril a Metod, i Božena Němcová... Kolik z velkých Čechů by dneska neprošlo sítem migračních zákonů?

Happening proti připravovanému návrhu nového cizineckého zákona, který zveřejnilo Ministerstvo vnitra 9. května 2013

ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON, který:
  • vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU.
  • diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU
  • zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem, který bude možné zrušit
  • zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok,
  • zavádí nepřiměřeně vysoké částky jako podmínku pro příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu
  • problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt
  • je celkově komplikovaný a nepřiměřeně zpřísňující.

NESOUHLASÍTE S PODOBNÝMI PODMÍNKAMI?

VYJÁDŘETE SVŮJ NESOUHLAS PŘED MINISTERSTVEM VNITRA, Nad štolou 3, Praha 7 v úterý 2 . 7. 2013 12:30

Návrh zákona a hlavní body kritiky najdete podrobněji na https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/odmitame-novy-cizinecky-zakon (v češtině, ruštině, ukrajinštině, angličtině, další jazyky (vietnamština, španělština aj) budou doplněny) .

Podpořte prohlášení pomocí online petice. Pokud se chcete jako organizace připojit k prohlášení, kontaktujte office@konsorcium-nno.cz.

Další informace k novému CZ (v češtině) https://migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

Chcete se zapojit do organizace happeningu? Kontaktujte office@konsorcium-nno.cz.

datum:2. července 2013 (úterý) 12:30
místo:Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 7
pořádá:Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
ke stažení: Pozvánka (jpg)
Invitation (pdf)
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲