Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz

TZ: Senátní výbory projednaly nový zákon o státním občanství. Hrozí další zpřísnění zákona

Ve středu 15. května 2013 projednaly dva senátní výbory nový zákon o státním občanství ČR. Tento zákon přináší komplexní novou úpravu nabývání a pozbývání státního občanství a přináší některá zlepšení (např. možnost dvojího občanství, řešení situace tzv. migrantů druhé generace nebo českých emigrantů). Zákon však rovněž přináší řadu zpřísnění, které se staly terčem kritiky nevládních organizací a odborné veřejnosti, jako např. zavádění genetických testů pro některé nemanželské děti smíšených párů nebo ukončení opatření řešících rozpad Československa. Lidové noviny tématizovaly otázku omezení soudní kontroly nad jednáním úředníků Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb (viz článek „Podepiš spolupráci, dostaneš občanství“ ze dne 27.4.2013). Má se zavést rovněž monopol pro Univerzitu Karlovu na provádění zkoušek z češtiny a z reálií, které budou pro žadatele o státní občanství povinné.

Zatímco Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nepřijal navzdory bouřlivé diskusi žádný pozměňovací návrh, Ústavně-právní výbor schválil návrh senátora Františka Bublana a senátorky Elišky Wagnerové na zavedení soudního přezkumu i těch rozhodnutí, do nichž vstoupí zpravodajské služby. Ústavněprávní výbor však schválil i několik návrhů senátora Okamury, které až absurdně zpřísňují podmínky pro udělení občanství. V případě schválení návrhů senátora Okamury by například zkoušku z češtiny museli skládat i kojenci nebo tělesně či mentálně postižení, kteří tuto zkoušku objektivně složit nemohou.

„Někteří senátoři hovořili o cizincích velmi represivně, přitom se mi však zdálo, že návrh zákona ani nečetli“, říká Pavel Čižinský z Poradny pro občanství, který na obou výborech mohl vystoupit. Podle něj návrhy Tomio Okamury vybočují i z velmi restriktivní tradice českého Ministerstva vnitra, které přitom už tak uděluje nejméně občanství v celé Evropské unii.

Plénum Senátu projedná zákon zřejmě zítra.

Více informací:

Nový zákon o státním občanství na webu Poslanecké sněmovny, 

článek Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR

Mgr. Martina Štěpánková,
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Tel.: 774 458568, email: martina.stepankova@poradna-prava.cz

Mgr. Pavel Čižinský,
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,
tel.: 776/882774, email: pavel.cizinsky@post.cz

31. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲