Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz

TZ: Nový zákon o státním občanství projedná Senát

Nový zákon o státním občanství ČR dorazil z Poslanecké sněmovny do Senátu, který by jej měl projednat příští týden ve dnech 15. a 16. května 2013. Nevládní organizace zabývající se tématem migrace a právy cizinců zaslaly senátorům dopis, v němž upozorňují na řadu vážných problémů, které může přinést verze zákona schválená Poslaneckou sněmovnou. Současně senátory vyzvaly, aby v zákoně provedly řadu změn a vrátili jej v novém znění do Poslanecké sněmovny.

„Zákon přináší zásadní zlepšení, která českou legislativu modernizují a přibližují moderním standardům, a to zejména umožnění dvojího občanství, řešení situace tzv. přistěhovalců druhé generace, … nebo řešení situace osob, které v minulosti ztratily české občanství získáním cizího občanství… Přesto však v zákoně zůstávají zejména následující 3 body, v nichž dle našeho názoru hrozí rozpor s Ústavou“, píší nevládní organizace senátorům. Zákonu vyčítají zejména zavádění genetických testů DNA pro některé nemanželské děti českých občanů, omezení soudní kontroly nad rozhodováním úředníků Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb a zrušení platnosti opatření upravujících rozpad Československa, ač mnoho případů zatím zůstává nedořešených

Např. testy DNA jsou zaváděny jako prevence proti tzv. fingovaným určením otcovství, kdy český občan za peníze prohlásí své otcovství vůči dítěti-cizinci, aby toto dítě získalo české občanství. Ze statistik Ministerstva vnitra obsažených ve Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v roce 2011 (viz http://www.mvcr.cz/azyl-migrace-a-integrace.aspx) však vyplývá, že tyto případy se sice dějí, avšak jde maximálně o několik případů ročně. Genetické testy, které si dotyčné rodiny musí navíc samy hradit, jsou navíc v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, neboť diskriminují nemanželské děti oproti dětem narozeným v manželství.

Tématu omezování soudní kontroly nad rozhodováním o udělování občanství se věnoval i deník Lidové noviny v článku Podepiš spolupráci – dostaneš občanství dne 27.4.2013. „Představa, že BIS bude cizincům zamítat občanství na základě utajovaných informací a že tyto informace nebudou muset ukázat ani soudům, mě děsí, zde by byl ohromný prostor pro svévoli“, říká právník Poradny pro občanství, Mgr. Pavel Čižinský.

Nevládním organizacím vadí i návrh bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, dle kterého má mít na provozování povinných zkoušek žadatelů o občanství z češtiny a z českých reálií monopol Univerzita Karlova, která navíc bude smět za složení zkoušky vybírat poplatek. Monopolní postavení nikdy není vhodné pro zajištění cenové a zeměpisné dostupnosti zkoušek pro cizince.

Zpravodaji zákona v Senátu jsou bývalý ministr vnitra František Bublan a Tomio Okamura.

Více informací:

Mgr. Pavel Čižinský
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, tel.: 776/882774, email: pavel.cizinsky@post.cz

9. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲