Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Tisková zpráva: Komunitní tlumočníci ve víru integrace

Od začátku roku 2014 realizuje obecně prospěšná společnost META projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace. Cílem projektu je rozšířit povědomí české veřejnosti o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace cizinců a zároveň je představit jako cizince, kteří se na tomto procesu aktivně podílejí a sami se stávají poskytovateli podpory ostatním.

Komunitní tlumočení v kontextu integrace cizinců je v ČR poměrně mladou profesí. Není zatím plně využíváno ve všech oblastech, ve kterých dochází ke komunikaci mezi zástupci většinové společnosti a cizinci. Komunitní tlumočení přitom může být vhodným nástrojem pro zvládání situací, ve kterých kvůli jazykové a kulturní diverzitě zbytečně dochází k neporozuměním, nebo dokonce k problémům.

Zapojení komunitní tlumočníci z řad cizinců jsou proškolení profesionálové, kteří ovládají češtinu a tlumočí ze/do svého rodného jazyka (případně do jiného cizího jazyka, který velmi dobře ovládají). Jejich úlohou je tlumočit nejen slova, ale i prožívanou realitu v hostitelské společnosti v analogii k realitě v zemi původu cizinců. Tyto reality jsou totiž mnohdy diametrálně odlišné, např. systém vzdělávání, systém trhu práce či systém zdravotnictví.

„Je nutné, abychom dokázali klientovi tlumočit situaci nejen jazykově, ale také ji zasadili do kontextu, kterému klient rozumí. Musíme prostě vědět, jaké postupy jsou běžné v zemi původu klienta, abychom mu dokázali vysvětlit, co po něm chce například český úředník a jak se to liší od toho, na co byl zvyklý“ říká Marie Cherkashina, komunitní tlumočnice ruského jazyka.

V rámci projektu byla na webových stránkách společnosti META vytvořena samostatná sekce http://www.meta-os.cz/pic/144-komunitni-tlumoceni.aspx, která obsahuje výstupy projektu a různé informace, materiály, články či aktuality z oblasti komunitního tlumočení a kontakty na komunitní tlumočníky a organizace, které komunitní tlumočení poskytují nebo zprostředkovávají. Zároveň je zde ke stažení publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace, která kromě teoretických východisek a praktických informací obsahuje příběhy a zkušenosti komunitních tlumočníků, kteří se na vytváření publikace sami podíleli.

Publikace ke stažení je zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kozílková (kozilkova@meta-ops.cz, tel.: 773 304 534)

eu-mv_1.png

Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva vnitra na integraci cizinců.

29. 6. 14
...nahoru ▲