Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 2. 14
Téma: Integrace

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku

Nevládní organizace InBáze, o.s. představuje novou webovou stránku www.interkulturnimediace.cz, která vznikla v rámci inovativního projektu realizovaného od roku 2012 – 2014 v partnerství s ACIDI, I.P. Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog z Portugalska a ve spolupráci se zástupci Odboru azylové a migrační politiky MVČR, Ředitelstvím služby cizinecké policie ČR a 12 nevládními organizacemi. Cílem projektu je systémové ukotvení profese interkulturní pracovník v českém prostředí

Stránka je určena všem, kteří se chtějí dozvědět o nástrojích podpory vzájemného soužití v interkulturní společnosti jako je interkulturní mediace, interkulturní práce a komunitní tlumočení, které jsou v zemích s dlouhou tradicí imigrace běžnou součástí veřejné politiky. Zároveň nabízí informace o dění v českém prostředí – představuje nevládní organizace, které zaměstnávají migranty na poli interkulturní asistence či komunitního tlumočení, zveřejňuje aktuální pracovní nabídky a informuje o možnostech vzdělávání.

V Čechách je vznikající profese interkulturní pracovník novinkou. Koordinátorka vzdělávacího kurzu, který na míru této profesi ušila InBáze, o.s., Dita Palaščáková k tomu dodává: „Je to logická reakce na společenské změny. Doba, kdy česká společnost byla výrazně kulturně homogenní, pominula. Trend související s globalizací je patrný, počet cizinců na území České republiky se zvyšuje. Teď je otázka, co česká společnost chce. Buď stavět bariéry a být uzavřená – což podle mě ve finále neprospěje ani české společnosti samotné. Nebo se rozhodne, že proces integrace je obousměrný – odpovědní jsou migranti i majoritní společnost.“

Překlady odborných textů, články, analýzy od nás i ze zahraničí, výstupy mezinárodní konference o interkulturní mediaci, to vše je uveřejňováno na stránce www.interkulturnimediace.cz. Po skončení kvalifikačního kurzu pro interkulturní pracovníky na podzim 2014 bude stránka také sloužit organizacím, které hledají připraveného kandidáta na podobnou pracovní pozici.

regularizace.jpg

Projekt Formování profese 'sociokulturní mediátor' — inspirace Portugalským modelem je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost

26. 2. 14
...nahoru ▲