Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 10. 11
Zdroj: ENAR

ENAR webzine: finanční začleňování etnických menšin

ENAR, síť evropských organizací usilujících o potlačení rasizmu, vydala nové číslo svého online magazínu. V tomto vydání se zabývá otázkou finanční inkluze a exkluze etnických minorit. Otázce přístupu migrantů a etnických menšin k bankovním službám a mikrofinancím se doposud nevěnovalo příliš pozornosti, ačkoli je úzce spojena s jejich širším sociálním vyloučením. Přístup k virtuálním penězům se v evropské společnosti stává nezbytností a spolu s ním i nástroje jako kreditní karta, či bankovní účet. Přesto se etnické menšiny často setkávají jak s přímou diskriminací ze strany bank, tak s překážkami v přístupu k mikrofinancím pro přistěhovalecké podnikatele, nebo jsou jednoduše limitovány nedostatkem finanční gramotnosti, a proto nedokáží využívat plně finanční produkty.

Časopis uvede čtenáře nejprve do obecného rámce finančního začleňování migrantů. Dále uvádí výpovědi migrantů o překážkách souvisejících s jejich právním statutem a nedostatkem trvalé adresy. Věnuje se tématu mikrofinancí a konkrétní iniciativě Evropské komise k usnadnění jejich zisku, otázce islámského finančnictví a přístupu banky Triodos. V publikaci nakonec nalezneme nabízený vhodný přístup k finančnímu začleňování etnických menšin a konkrétní případ přístupu romské organizace FAGIC v Katalánsku.

5. 10. 11
...nahoru ▲