Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva: Čtyřicet neziskových organizací vyzvalo předsedy stran jednajících o koalici k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti

V otevřeném dopise vyzvali dnes zástupci a zástupkyně neziskových organizací předsedy jednajících stran k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Iniciativu tvoří čtyři desítky nestátních neziskových organizací a veřejně činné osobnosti. Výzva (ke stažení ZDE) zůstává otevřena pro další aktéry a aktérky, kteří chtějí záměr podpořit.

„Nastupující vláda ČR by měla rychle a důrazně reagovat na neúnosnou situaci v sociálně vyloučených lokalitách a nárůst extremistických projevů ve společnosti“, řekl k důvodu pro vznik iniciativy její mluvčí a zástupce organizace ROMEA o.s. František Kostlán. „Řešením je podle nás vytvoření ministerstva, které bude mít akceschopnou strukturu s jasným mandátem a které se stane centrálním kontaktním místem vlády ČR pro všechny klíčové aktéry“, dodal k významu možného ministerstva jako řešení situace.

Cílem výzvy je také posílit meziresortní koordinaci dalších významných agend jako je spolupráce s neziskovými organizacemi, integrace národnostních menšin, podpora zdravotně postižených občanů a občanek i zajištění naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o lidských právech. “Cílem výzvy je zajistit opětovné začlenění agendy rovnosti žen a mužů k lidskoprávní agendě, neboť za působení Nečasovy vlády byla nesystémově přesunuta na Ministerstvo práce a sociálních věcí“, rozvedla jeden z cílů iniciativy předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

„Pouze zřízením funkce ministra či ministryně pro lidská práva jakožto rovnocenného člena vlády je možné tuto agendu efektivně koordinovat a ukázat závazek vlády ČR se této agendě opravdu věnovat. Současné zajištění lidskoprávní agendy v rámci Úřadu vlády ČR považujeme v tomto ohledu za nedostatečné“, komentovala záměr Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada a poslední z mluvčích iniciativy.

Iniciativa očekává, že se v diskusi o záměru objeví argument úspornosti a efektivnosti. „Jsme přesvědčeni, že investice do dlouhodobé struktury, která bude preventivně působit proti dalšímu propadu vyloučených lokalit a zmírní napětí ve společnosti, je dobrou investicí. Náklady na zřízení ministerstva je třeba vždy porovnat s náklady na jeho nezřízení – v tomto případě můžeme mluvit o desítkách milionů na nasazení těžkooděnců při demonstracích, penězích ze sociální podpory, které končí v rukou lichvářů a dalších obchodníků s chudobou. Hasit neřešený problém je vždy dražší než včasné a systematické řešení,“ dodává František Kostlán z organizace ROMEA.

V Praze dne 26. listopadu 2013


Kontakty na mluvčí iniciativy:

František Kostlán, ROMEA o.s., frantisek.kostlan@seznam.cz, 732 189 651
Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, kavkova@padesatprocent.cz, 774 411 151
Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada, mluvčí za Konsorcium NNO pracujících s migranty, lucieo@strada.cz, 774 127 858

27. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲