Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 11. 05

Od 2006 přechází "detence" pod Správu uprchlických zařízení (tisková zpráva)

Ministr vnitra schválil novou koncepci komplexního zabezpečení služeb pro žadatele o azyl, azylanty a zajištěné cizince v rámci sítě zařízení provozovaných Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Schválený materiál reaguje na zvyšující se počet kladných rozhodnutí o udělení azylu, na schválenou novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a na snižující se počet žadatelů o azyl během posledních let. Těch přišlo do azylových zařízení za prvních osm měsíců letošního roku 2313, zatímco za dvanáct měsíců roku 2004 bylo podáno 5459 a v roce 2003 11400 žádostí o udělení azylu.

V rámci přípravy koncepce byla vyhodnocena všechna azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců. Cílem koncepce je zlepšení životních podmínek ve všech zařízeních a současně snížení celkových nákladů na provoz těchto zařízení (investičních i provozních výdajů).
Zásadní změna, kterou koncepce přináší, spočívá v převodu zařízení pro zajištění cizinců z kompetence Policie ČR do kompetence Správy uprchlických zařízení MV, a to k datu 1.1.2006. Jedná se o zařízení Poštorná, Velké Přílepy, Frýdek – Místek a Bálková, přičemž provoz posledně jmenovaného zařízení s kapacitou 176 osob bude ukončen. Naopak dvě ze současných dvanácti přijímacích a pobytových středisek Správy uprchlických zařízení MV, a to zařízení Bělá – Jezová a Zastávka, budou podle nové koncepce adaptována pro potřeby umístění zajištěných cizinců. Jejich kapacita bude 340 a 180 osob. Azylové zařízení Červený Újezd zůstane nadále zakonzervováno a o jeho dalším osudu bude definitivně rozhodnuto během prvního čtvrtletí roku 2006.
Koncepce je výsledkem dlouhodobé práce všech zainteresovaných stran a bylo při ní přihlíženo i k návrhům nevládních organizací. Převzetí zařízení pro zajištění cizinců Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra bude znamenat především radikální změny v oblasti sociální práce s cizinci, kteří mají v těchto zařízeních dosud omezené možnosti využití svého volného času. Zajištěným cizincům bude nabízena řada volnočasových aktivit, tak jak je tomu v azylových zařízeních pro žadatele pro azyl. Příležitost ke smysluplnému vyplnění zde tráveného času přispěje k humanizaci životních podmínek v přejímaných zařízeních.
Materiál počítá samozřejmě i se skutečností, že vývoj migrace lze jen obtížně předvídat. Proto jsou počty míst v jednotlivých zařízeních nastaveny tak, aby byla k dispozici odpovídající ubytovací kapacita jak pro stávající počty cizinců, tak i pro případ nenadálé situace v budoucnosti.

Radka Kovářová, tisková mluvčí
Praha, 7. října

Odkaz: Počty žadatelů o azyl v roce 2005 (web ČSÚ)

11. 11. 05
...nahoru ▲