Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 4. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Stále živá diskuse o multikulturalismu

Ve dnech 26. - 27. března 2012 se na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové uskutečnila mezinárodní konference na téma „Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace?“. Organizátorům konference - Katedře kulturních a náboženských studií - se podařilo pro účast na konferenci získat pestré spektrum řečníků, zastánců i odpůrců konceptu multikulturalismu. Nebyla proto nouze o zajímavé názorové konfrontace, do kterých se aktivně zapojili také účastníci konference, kterých přišlo více než 250. Se souhlasem organizátorů Vám přinášíme audio- a videozáznamy z této úspěšné konference.

Do problematiky multikulturalismu a transkulturní komunikace uvedla přítomné dr. Zdenka Sokolíčková z pořádající Katedry kulturních a náboženských studií. U řečnického pultíku ji vystřídal Mgr. Michael Hauser, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který vyzval k revizi liberálního multikulturalismu.

Host z Německa, prof. Joseph Freise, označil multikulturalismus za daný stav evropských společností, který s sebou přirozeně přináší také konflikty. Profesor Freise je přesvědčen, že těmto konfliktům lze předcházet budováním vzájemného respektu ke kulturním odlišnostem a sdílením hodnot, jakými jsou integrace a inkluze.

Prof. Pavel Barša z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vnímá útoky předních evropských politiků na multikulturalismus v kontextu problémů s integrací muslimských přistěhovalců. Prof. Barša však připomíná původní pojetí multikulturalismu, které nabízelo možnosti pokojné občanské koexistence lidí odlišných etnik či ras, nikoliv odlišných vyznání a morálních vizí. Více o proměně muslimské identity a nutnosti čelit evropské islamofobii se dozvíte v jeho příspěvku.

Pondělní dopolední blok uzavřel dr. Jan Lukavec z téže fakulty. Hovořil o významu literatury při utváření národní identity, který ilustroval příklady současných autorů věnujících se ve svých beletristických dílech vietnamské či romské kultuře.


K nejzajímavějším bodům programu patřily panelové diskuse přítomných akademiků. Diskutovalo se o změnách geopolitického uspořádání světa, které s sebou přinášejí krizi moci a sebejistoty evropských států, o projevech náboženského i politického fundamentalismu a kromě jiného také o střetu univerzálních lidských práv s kulturními zvyklostmi některých skupin.Druhý den konference se nesl v duchu výrazného názorového rozporu mezi zastánci a odpůrci hypotézy o genetických odlišnostech mezi různými skupinami lidí (například etnickými skupinami, muži a ženami).

S příspěvkem na téma „Politická korektnost v ČR“ vystoupil Mgr. Petr Bakalář, který svůj příspěvek věnoval popisu reakcí českých vědců a výzkumníků na jeho knihy "Tabu v sociálních vědách" a "Psychologie Romů". Sociální antropolog dr. Marek Jakoubek, který se dlouhodobě zabývá hermeneutikou cikánských/romských kultur, na konferenci vystoupil s poněkud kontroverzním tvrzením o nekompatibilitě romské kultury s ústředními principy majoritní společnosti. O nastavení migrační politiky ČR a možnosti přispívat k bezproblémovému soužití různých skupin obyvatel hovořila Mgr. Ing. Tereza Blahoutová z Multikulturního centra Praha.

Řadu dalších příspěvků, které si zaslouží Vaši pozornost, naleznete na níže uvedených odkazech formou audio záznamu.

Mgr. Petr Bakalář: Politická korektnost v ČR. Na vlastní kůži
PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.: Romská kultura a lidská práva
Mgr. Ing. Tereza Blahoutová: Migrační politika České republiky: možnosti a překážky
Mgr. Andrea Krejčí, Ph.D.: Prevence xenofobie a rasismu pomocí multikulturních workshopů
Mgr. Jozef Jurík: Problematika dizajnu sociálnej politiky v kultúrne heterogénnych spoločenstvách
Mgr. Martina Hájková: Komunitní školy - cesta ke transkulturalismu?

Podrobný program konference, vč. anotací jednotlivých příspěvků naleznete v příloze.

Jak uvedla dr. Zdenka Sokolíčková z Katedry kulturních a náboženských studií, konference na podobné téma se na půdě Univerzity Hradec Králové uskuteční také za rok. Vřele ji doporučujeme!

Tereza Blahoutová
Tereza Blahoutová vystudovala sociologii a veřejnou ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svých pracích se věnovala programům přesídlování uprchlíků a analýze nástrojů překonávání sociálního vyloučení Romů. V současné době pracuje jako redaktorka specializovaného webového portálu Multikulturního centra Praha migraceonline.cz.
24. 4. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲