Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 11. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Série článků o migraci v USA od Williama Hiscotta (I): o hnutí proti nelegální migraci hlídá americko-mexickou hranici

Selhání současného imigračního režimu USA vychází najevo především při studiu americko-mexického pohraničí. Tradiční cyklická migrace tohoto regionu byla značně narušena kvůli zvýšeným kontrolám na hranici a také kvůli omezením legálních způsobů imigrace. Přechod hranic se stal nebezpečnějším, což vede k vyššímu počtu smrtí při jejich překonávání. Dalším rizikovým faktorem jsou hnutí aktivistů, která se snaží střežit americko-mexickou hranici a zabránit tak nelegální migraci. Aktivity těchto organizací jen zhoršují katastrofickou situaci v oblasti lidských práv na této hranici. Autor vysvětluje zmíněný vývoj a popisuje reakci občanské společnosti a politiků na tato hnutí.
Odkazy:

Minuteman Project
Isackson, A. Moderní boty pomáhají migrantům (BBC News, 17 listopadu 2005, anglicky)
Border Action Network
Zprávy organizace Pew Hispanic Center (anglicky):
Passel, J.S. (2005) Nelegální migrace. Počty a charakteristika
Passel, J. S. a S. Roberto (2005), Růst, vrchol a pokles. Trendy v imigraci do USA od 1992 do 2004

William Hiscott je politický publicista působící v Berlině. Magisterský titul z filosofie, politologie a gender studies získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně a bakalářský titul z politologie a německých studií na Dickinson College v americkém Carlisle. V současnosti je doktorandem na Postupimské univerzitě.
17. 11. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲