Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 7. 05
Zdroj: migrationonline.cz

„Paralelní společnosti“ – německý neologismus, který se vymkl z rukou

Tento krátký článek se zabývá užíváním sociologického neologismu „paralelní společnosti“ v německém prostředí. Autor vyzývá k odmítnutí tohoto termínu, a to především proto, že je snadno zneužitelný k vytváření „nebezpečných scénářů“ a dichotomie „přítel versus nepřítel“, kdy se proti sobě terminologicky vzato staví většinová společnost a přistěhovalecké komunity a zcela je přehlížena faktická kulturní pluralita ve společnosti.

William Hiscott je politický publicista a redaktor působící v Berlině. Magisterský titul z filosofie, politologie a gender studies získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně a bakalářský titul z politologie a německých studií na Dickinson College v americkém Carlisle. V současnosti je doktorandem na Postupimské univerzitě.
7. 7. 05
Zdroj: migrationonline.cz
...nahoru ▲