Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 6. 14
Zdroj: OPU
Téma: Integrace
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Reakce Martina Rozumka na vyjádření ředitele Správy uprchlických zařízení

V reakci ředitele Správy uprchlických zařízení na můj článek pro Deník Referendum a MigraceOnlice.cz jsem byl nařčen ze lží, které se měly týkat integračních center vedených Správou uprchlických zařízení. (Reakci ředitele SUZ si můžete přečíst zde, původní článek pak zde.) K vyjádření bych rád připojil následující:

  1. Považuji za přinejmenším neetické, aby jedna část Ministerstva vnitra ČR schvalovala granty na integraci cizinců (!!) jiné složce Ministerstva vnitra ČR. Tím spíše, že se dnes a denně potýkáme s nesmyslnou restrikcí vůči cizincům a prodlevami správních řízení ze strany MVČR, zejména při prodlužování dlouhodobých pobytů a udělování trvalých pobytů. Samotný koncept integračních center, stále znovu akcentovaný ve státní Koncepci integraci cizinců, nepovažuji nutně za chybný a osvědčuje se např. v Praze, Brně, Ústí nad Labem nebo Českých Budějovicích. Nicméně nevládní organizace jsou schopny a povolány realizovat integraci cizinců mnohem flexibilněji a lépe než bezpečnostně orientované ministerstvo vnitra. Tím se samozřejmě nechci dotknout celé řady obětavých a problematiky znalých pracovníků SUZ působících v těchto centrech.
  2. Slova, že většina prostředků Evropského integračního fondu jde do projektů realizovaných SUZ skutečně padla na jednom z jednání Výboru pro práva cizinců. Nevzpomínám si však, že by padla z mých úst. Pokud se objevila v zápisu z Výboru u mého jména, bylo mojí chybou, že jsem zápis nerozporoval.
  3. Pokyn pracovníků integračního centra SUZ nepomáhat cizincům sepisovat právní podání proti samotnému ministerstvu vnitra padl několikrát, a to konkrétně v IC Plzeň, kde jsme zejména kvůli tomuto problému vstoupili do jednání s vedením SUZ. Jsem velmi rád, že nyní SUZ písemně tento pokyn vyvrací či popírá. Rádi toto písemné sdělení IC Plzeň předáme.
  4. K výměně informací možného kriminálního charakteru na pravidelných schůzkách integračních center a OAMP mohu uvést pouze tolik, že jsem byl několikrát informován o snaze OAMP tyto informace z krajů prostřednictvím integračních center získávat. Pokud by mé zdroje nebyly pravdivé, není nic jednoduššího, než aby SUZ nebo OAMP zápisy z těchto schůzek zveřejnili. Dosud jsem za celá léta fungování integračních center SUZ neviděl jediný zápis z těchto integračních "porad". 

Závěrem si dovoluji zdůraznit, že si velmi vážím každého pracovníka NNO, státní správy a měst, který se zabývá integrací cizinců. Osobně jsem poznal řadu velmi schopných zaměstnanců integračních center SUZ, kteří se usilovně snaží o co nejlepší integraci cizinců v daném místě. Nicméně ve vyspělejších zemích se dávno pracuje s konceptem participace imigrantů ve společnosti a právě participaci cizinců (v politickém životě, ve veřejném zdravotním systému, v sociálním systému, na regulérním trhu práce) ministerstvo vnitra rozhodně vstříc nevychází. Proto je pravdou, že se skutečně obtížně smiřuji s tím, že zrovna MVČR prostřednictvím své organizace SUZ se snaží být hlavním integračním nástrojem v celé řadě krajů České republiky.

JUDr. Martin Rozumek

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.


2. 6. 14
Zdroj: OPU
Téma: Integrace
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲