Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 5. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci v Česku

Článek se v několika rovinách zabývá problematikou neregulérní migrace. Nejprve představuje základní koncepční problémy, které se týkají především užívaní pojmu nelegální imigrant a stigmatizace objektů diskursu nelegální migrace. Poté se text zaměřuje na praktické jednání nejpočetnější skupiny cizinců ze třetích zemí v Česku, na občany Ukrajiny. Po stručném shrnutí existujících statistik a jejich reflexi jsou představeny neregulérní strategie ukrajinských imigrantů. Popis jejich jednání je doplněn i o základní vysvětlení motivů imigrantů při volbě neregulérních strategií. Na příkladě USA jsou v poslední části textu prezentovány některé nezamýšlené důsledky restriktivních politik cílených na potírání neregulérní migrace. Tyto nezamýšlené důsledky mohou být inspirativní pro úvahy o imigračních politikách i v českém kontextu.

Vznik tohoto textu byl podpořen výzkumným projektem MPSV ČR (MSM0021622408) Reprodukce a integrace společnosti a Nadací rozvoje občanské společnosti v projektu Regularizace nelegalni migrace II.

Michal Nekorjak
Mgr. Michal Nekorjak (1976) je výzkumným pracovníkem Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudoval sociologii na téže fakultě, kde v současné době pokračuje v postgraduálním studiu. Zabývá se problematikou sociální exkluze a mezinárodní migrací se zaměřením na integraci cizinců na trhu práce. Kontakt: nekorjak@fss.muni.cz
1. 5. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲