Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 10. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Online vzdělávací aktivita: Jak se u nás němčilo – Nejednoznačnost národní identity

Online vzdělávací aktivita: Jak se u nás němčilo – Nejednoznačnost národní identity

Ve středu si budeme opět připomínat vznik první československé republiky. Nově vzniklá republika měla mnohonárodnostní charakter a národnostně smíšená byla i spousta rodin. Jak se mohli členové těchto rodin identifikovat s novým státem a kým se cítili být, se snaží žákům a studentům přiblížit interaktivní výukové pdf Jak se u nás němčilo – Nejednoznačnost národní identity.

Aktivita vznikla v rámci projektu Dějiny, společnost a kultura v první polovině 20. století. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky.

Veškeré materiály k online aktivitě si můžete stáhnout tady.

Tatiana Bírešová

vystudovala historii se zaměřením na české a slovenské dějiny 20. století a na sociální dějiny na FF UK. Tvorbě vzdělávacích aktivit se věnuje od roku 2015. V MKC Praha působí od ledna 2020 na pozici metodičky vzdělávacího programu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha.

 

Lenka Barišová
vystudovala historii na Slezské univerzitě v Opavě a historii a ochranu industriálního dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě. V MKC je od roku 2018 a pracuje jako koordinátorka vzdělávacího programu Aktivní občanství a kulturní tolerance. Zajímá se o architekturu a technické památky.

 

Karina Hoření

působí v MKC Praha v projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha. Vystudovala historii a sociologii na Masarykově univerzitě a pracovala na množství vzdělávacích a výzkumných projektů na Ústavu pro studium totalitních režimů, FSS MU, FSV UK nebo Sdružení pro integraci a migraci. Zabývá se moderními československými dějinami, především dějinami menšin a etnických vztahů.

26. 10. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲