Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Online vzdělávací aktivita: První máj z různých perspektiv

Online vzdělávací aktivita: První máj z různých perspektiv

První máj dnes všichni známe především jako den volna, i když je v kalendáři uváděn jako „Svátek práce”. Připomínání tohoto významného dne je dnes v České republice spojováno spíše s povinnými masovými průvody v dobách komunismu a zdá se, že dnes jej aktivně slaví již jen levicové strany tak trochu z povinnosti.

Prostřednictvím připravených úkolů se žáci dozvědí o historii svátku Prvního máje a o jeho významu pro první Československou republiku. Úkoly jsou sestaveny tak, aby si žáci uvědomili, jak se liší význam a hodnoty spojované s oslavami v různých novinách. Výběr textů i otázek je zaměřen na multiperspektivní výuku. Žáci tedy pochopí, že jednu a tutéž událost je možné interpretovat mnoha způsoby. Úkoly jsou také založeny na kritickém čtení textů, tj. podporují a zdůrazňují potřebu aktivní práce čtenáře s textem, tedy mj. jeho interpretaci, analýzu a zhodnocení. Tato úloha je vhodná pro 9. ročník základních škol a pro 3. a 4. ročník středních škol.

Veškeré materiály k aktivitě si můžete stáhnout tady.

Lenka Barišová
vystudovala historii na Slezské univerzitě v Opavě a historii a ochranu industriálního dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě. V MKC je od roku 2018 a pracuje jako koordinátorka vzdělávacího programu Aktivní občanství a kulturní tolerance. Zajímá se o architekturu a technické památky.

 

Tatiana Bírešová

vystudovala historii se zaměřením na české a slovenské dějiny 20. století a na sociální dějiny na FF UK. Tvorbě vzdělávacích aktivit se věnuje od roku 2015. V MKC Praha působí od ledna 2020 na pozici metodičky vzdělávacího programu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha.

 

Karina Hoření

působí v MKC Praha v projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha. Vystudovala historii a sociologii na Masarykově univerzitě a pracovala na množství vzdělávacích a výzkumných projektů na Ústavu pro studium totalitních režimů, FSS MU, FSV UK nebo Sdružení pro integraci a migraci. Zabývá se moderními československými dějinami, především dějinami menšin a etnických vztahů.

30. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲