Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 5. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Nabídka online vzdělávacích aktivit MKC Praha

Nabídka online vzdělávacích aktivit MKC Praha

Mapa pomoci v době koronavirové epidemie, mapa děl československých spisovatelů nebo práce s historickými prameny. To jsou náměty online aktivit, které vytvořil tým MKC Praha v posledních týdnech a měsících. Všechny potřebné materiály k aktivitám jsou pro zájemce zdarma ke stažení v tomto textu.

COVID-19 Survival Map

Žáci jsou v průběhu aktivity vedeni k tomu, aby vytvořili online mapu určité lokality, města nebo třeba městské části, kde zaznamenají všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Pokud by se výsledná mapa umístila na webové stránky školy nebo města, mohla by sloužit všem obyvatelům, kteří potřebují informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí nebo třeba hledají někoho, kdo by jim ušil ústenku, přinesl nákup či pohlídal děti. 

Pro koho je aktivita vhodná: pro žáky SŠ a 8. a 9. tříd ZŠ, hodí se do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, informatiky, zeměpisu nebo českého jazyka, lze ji využít i pro společenskovědní semináře nebo hodiny mediální výchovy

Časová náročnost: závisí na zájmu a možnostech žáků i vyučujících

Obsah balíčku (.zip): Průvodce aktivitou (pdf), Metodické pokyny (pdf), Checklist k aktivitě (pdf).

Aktivitu si můžete stáhnout tady.

Literární mapa Československé republiky

Aktivita je založená na práci s ilustrovanou literární mapou Československé republiky, na které lze nalézt literární díla tehdejších současných i starších českých, slovenských a německých autorů. 

Studenti mohou pouze přiřadit k autorovi z mapy jeho dílo, nebo mohou plnit další úkoly dle návrhů v Metodice pro učitele. Studenti pracují samostatně – díla k autorům přiřazují podle svých znalostí nebo informace vyhledají na internetu. Procvičí si tak své vědomosti, dozví se o novém autorovi nebo si uvědomí, kde konkrétně se děj některých slavných literárních děl odehrával. 

Pro koho je aktivita vhodná: pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, hodí se jako opakování učiva z literatury 20.–30. let 20. století, lze ji zařadit i pro 3. ročník SŠ a maturanty jako opakování k maturitní zkoušce

Časová náročnost: 45 – 90 minut

Obsah balíčku (.zip): Metodika pro učitele (pdf), Pracovní list pro studenty (word), správné odpovědi pro studenty (pdf), Mapa k zaslání studentům (jpg)

Aktivitu si můžete stáhnout tady.

První máj z různých perspektiv

Prostřednictvím připravených úkolů se žáci dozvědí o historii svátku Prvního máje a o jeho významu pro první Československou republiku. Úkoly jsou sestaveny tak, aby si žáci uvědomili, jak se liší význam a hodnoty spojované s oslavami v různých novinách. Výběr textů i otázek je zaměřen na multiperspektivní výuku. Žáci tedy pochopí, že jednu a tutéž událost je možné interpretovat mnoha způsoby. Úkoly jsou také založeny na kritickém čtení textů, tj. podporují a zdůrazňují potřebu aktivní práce čtenáře s textem, tedy mj. jeho interpretaci, analýzu a zhodnocení.

Pro koho je aktivita vhodná: pro žáky 9. ročníků ZŠ a 3. a 4. ročníků SŠ, hodí se do výuky dějepisu, základů společenských věd, případně občanskou či mediální výchovu

Časová náročnost: 90 minut

Obsah balíčku (.zip): Metodika pro učitele (pdf), Texty – 4x ukázka z dobového tisku (pdf), Zadání pro žáky (word), Správné odpovědi k tabulce (pdf) 

Aktivitu si můžete stáhnout tady.

Příběh Petra Ginze v online mapě Praha sdílená a rozdělená

Do online mapy Praha sdílená a rozdělená jsme po delší době přidali nové heslo. V projektu vyhledáváme a doplňujeme online mapu o místa v Praze, kde v historii docházelo ke vzájemnému působení české, německé, židovské a romské kultury. Rozkliknutím hesla Petr Ginz na mapě naleznete pět míst, které sám Petr, chlapec ze smíšené česko-židovské rodiny, popsal ve svém deníku. Petr si deník psal od září roku 1941 do srpna roku 1942 a kromě počasí, běžných školních starostí a svých klukovských zážitků v něm zaznamenal i náladu doby a tragické osudy svých blízkých.

V rámci hesla jsme také připravili na platformě Kahoot! vědomostní kvíz z reálií týkajících se Protektorátu Čechy a Morava v rozmezí let 1941–1942. Prověřte si své znalosti z tohoto období i Vy sami, nebo třeba zašlete odkaz na test svým žákům a studentům.

Pro koho je aktivita vhodná: pro žáky ZŠ i SŠ, mapa je vhodná do výuky dějepisu

Časová náročnost: test samotný je na pár minu, s mapou se dá ale pracovat libovolně dlouho

Titulní foto: Freepik

4. 5. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲