Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Online vzdělávací aktivita: Literární mapa Československé republiky

Online vzdělávací aktivita: Literární mapa Československé republiky

Hledáte materiály pro online výuku češtiny nebo dějepisu? Potřebujete rychle ověřit znalosti žáků o české a slovenské literatuře 19. a začátku 20. století? Vyzkoušejte připravenou vzdělávací aktivitu, která využívá literární mapu Československé republiky z roku 1933. Metodiku i veškeré materiály pro žáky si můžete stáhnout pod tímto článkem.

Od ledna letošního roku se v MKC Praha věnujeme novému vzdělávacímu projektu Dějiny, kultura a společnost 20. století v digitálních zdrojích. Našim cílem je vytvořit 7 digitálních vzdělávacích zdrojů pro usnadnění výuky českého jazyka, dějepisu a občanské výuky v posledních ročnících ZŠ. Aktuálně intenzivně pracujeme a vyhledáváme zajímavé zdroje pro naše budoucí výukové materiály. Při našem bádání objevujeme zajímavosti, které sice v našich materiálech nevyužijeme, ale mohly by být zajímavým zpestřením pro vaši výuku, a to především v této době. Nejnovější objev je ilustrovaná literární mapa Československé republiky, na které lze nalézt literární díla tehdejších současných i starších českých, slovenských a německých autorů. 

Mapu společně s pracovními listy zašlete studentům. Studenti mohou pouze přiřadit k autorovi  z mapy jeho dílo, nebo můžete zadat studentům více úkolů dle návrhů v Metodice pro učitele, případně můžete vymyslet zadání vlastní. Studenti potom pracují samostatně - díla k autorům přiřazují podle svých znalostí nebo informace vyhledají na internetu. Procvičí si tak své vědomosti, dozví se o novém autorovi nebo si uvědomí, kde konkrétně se děj některých slavných literárních děl odehrával. 

Veškeré materiály stáhnete kliknutím na obrázek níže.

 

Lenka Barišová
vystudovala historii na Slezské univerzitě v Opavě a historii a ochranu industriálního dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě. V MKC je od roku 2018 a pracuje jako koordinátorka vzdělávacího programu Aktivní občanství a kulturní tolerance. Zajímá se o architekturu a technické památky.

 

Tatiana Bírešová

vystudovala historii se zaměřením na české a slovenské dějiny 20. století a na sociální dějiny na FF UK. Tvorbě vzdělávacích aktivit se věnuje od roku 2015. V MKC Praha působí od ledna 2020 na pozici metodičky vzdělávacího programu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha.

16. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲