Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Karina Hoření

působí v MKC Praha v projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha. Vystudovala historii a sociologii na Masarykově univerzitě a pracovala na množství vzdělávacích a výzkumných projektů na Ústavu pro studium totalitních režimů, FSS MU, FSV UK nebo Sdružení pro integraci a migraci. Zabývá se moderními československými dějinami, především dějinami menšin a etnických vztahů.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲