Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 1. 15
Zdroj: InBáze
Téma: Integrace

Nový domov pro azylanty IV

Cílem projektu Nový domov pro azylanty IV je poskytovat komplexní služby související s integrací osob s přidělenou mezinárodní ochranou, konkrétně pomoc se zajišťováním bytů v rámci SIP, sociální, pracovní a psychologické poradenství osobní asistenci při integraci do obce, pomoc se zprostředkováním návazných služeb a pomoc se zajišťováním léků. 

Jedná se o celkově čtvrtý projekt v řadě. Projekt je realizován v 6 krajích, kde je zjištěna pravidelná přítomnost osob spadajících do cílové skupiny, tedy osob s přidělenou mezinárodní ochranou. Jedná se o kraje: Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Jihočeský, Středočeský a Hlavní město Prahu. Působnost projektu v uvedených regionech odvozujeme ze zkušeností při realizaci předešlého projektu Nový domov pro azylanty III., kdy bylo zjištěno, že např. v Královéhradeckém kraji již funguje obdobný projekt Diecézní charity Hradec Králové zaměřený na tytéž konkrétní potřeby cílové skupiny. Oproti tomu v kraji Vysočina nebyly během předchozího projektu zjištěny žádné osoby s přidělenou mezinárodní ochranou.

Projekt navazuje na předešlou spolupráci zejména s Integračními azylovými středisky provozovanými Správou uprchlických zařízení MVČR. Dále pokračujeme ve spolupráci s nevládními organizacemi, které v daných regionech působí, tj. OPU České Budějovice, Diecézní charita Plzeň, Arcidiecézní charita Praha, META, CIC, Diakonie apod.

Projekt EUF 2013 Nový domov pro azylanty IV je podpořen z Evropského uprchlického fondu a Ministerstvem vnitra ČR.

Zahájení realizace projektu: 1.7.2014
Délka trvání projektu: 12 měsíců

Více informací o projektu naleznete zde.

20. 1. 15
Zdroj: InBáze
Téma: Integrace
...nahoru ▲