Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 7. 12

Nový domov pro azylanty II.

Cílem projektu je poskytovat bytové a pracovní poradenství a osobní asistenci při integraci v obci azylantům a osobám s přidělenou doplňkovou ochranou při zařizování jejich nového domova v Praze a Středočeském, Královehradeckém, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém a Jihočeském kraji.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Bytové poradenství pro azylanty zahrnující pomoc s vyhledáním 5 bytů v rámci SIP ve variantě I., II.A, II. B  a s tím spojenými právními úkony, stěhováním nábytku a zařízení; zajištění jednorázového vybavení 15 bytů pro azylanty základním nábytkem a dalším základním zařízením umožňujícím bydlení. Byty budou vybaveny v rámci dotací projektu.
  • Individuální pracovní poradenství a asistence zahrnující možnost rekvalifikačního kurzu (včetně řidičského oprávnění) a pomoc při vyhledávání a udržení legálního zaměstnání na pracovním trhu v ČR. Pracovní poradenství, které je poskytováno v rámci tohoto projektu provádí zkušený pracovní poradce, který na základě individuálního plánu pomáhá klientům projektu najít vhodné rekvalifikace a pracovní uplatnění a kontinuálně je provází v jejich zapojování do pracovního procesu.
  • Asistence při integraci a systematická a dlouhodobá práce s klientem, jejíž cílem je prostřednictvím sociálního poradenství, právních konzultací a osobní asistence napomoci klientovi se lépe integrovat v obci.

Osobám s udělenou doplňkovou ochranou, kteří vyhledávají služby komunitního centra InBáze jsou nabízeny pouze aktivity v bodě b) a c). Všechny služby projektu jsou nabízeny klientům komunitního centra InBáze od jeho vzniku v roce 2006 a jsou součástí systému komplexní péče o migranty v jejich procesu integrace do české společnosti. Přidanou hodnotou, kterou komunitní centrum InBáze nabízí mimo rámec tohoto projektu, je nabídka kurzů češtiny, angličtiny, mediační služby dobrovolnického centra, psychoterapeutické poradenství, multikulturní ženské skupiny a přednáškové večery seznamující s reáliemi života v České republice v rámci cyklu „Poznávej svůj nový domov“. Pro ženy a rodiny s dětmi je k dispozici dětský koutek a programy pro děti a rodiny. Zapojení cizince do tohoto systému umožňuje individuální a dlouhodobou sociální práci a napomáhá úspěšnému nalezení a udržení adekvátního pracovního místa a úspěšné integraci do české společnosti.

Další informace o projektu

 Letáky projektu ke stažení: 

Poskytovatel: Evropský uprchlický fond

Doba trvání projektu: 1.1.2012 - 30.6.2013

EU.jpg


23. 7. 12
...nahoru ▲