Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 11

Nový domov pro azylanty

V průběhu roku 2011 organizuje InBáze Berkat projekt Nový domov pro azylanty. Cílem projektu je poskytovat bytové a pracovní poradenství a osobní asistenci azylantům a osobám s přidělenou doplňkovou ochranou při zařizování jejich nového domova v Praze a v Jižních Čechách, kde má sdružení své detašované pracoviště v Rakovicích.

Hlavními cíli projektu jsou:

a) Bytové poradenství pro azylanty zahrnující pomoc s vyhledáním vhodného bytu a s tím spojenými právními úkony, stěhováním nábytku a zařízení; zajištění jednorázového vybavení 7 bytů pro azylanty základním nábytkem a dalším základním zařízením umožňujícím bydlení. Byty budou vybaveny v rámci dotací projektu.

b) Individuální pracovní poradenství a asistence zahrnující možnost rekvalifikačního kurzu (včetně řidičského oprávnění) a pomoc při vyhledávání a udržení legálního zaměstnání na pracovním trhu v ČR. Pracovní poradenství, které bude poskytováno v rámci tohoto projektu, bude provádět zkušený pracovní poradce, který na základě individuálního plánu bude pomáhat klientům projektu najít vhodné rekvalifikace a pracovní uplatnění, a bude je kontinuálně provázet v jejich zapojování do pracovního procesu.

c) Asistence při integraci a systematická a dlouhodobá práce s klientem, jejíž cílem je prostřednictvím sociálního poradenství, právních konzultací a osobní asistence napomoci klientovi se lépe integrovat v obci.

Všechny služby projektu jsou nabízeny klientům komunitního centra InBáze od jeho vzniku v roce 2006 a jsou součástí systému komplexní péče o migranty v jejich procesu integrace do české společnosti. Migranti, vyhledávající služby našeho centra, mají špatnou znalost češtiny, nereálné představy o svém pracovním uplatnění a o trhu práce v ČR, čelí sociokulturním bariérám, neochotě českých zaměstnavatelů zaměstnávat cizince a často také ztrátě pracovních návyků. Přidanou hodnotou, kterou komunitním centrum InBáze nabízí mimo rámec tohoto projektu, je nabídka kurzů češtiny, angličtiny a francouzštiny, mediační služby dobrovolnického centra, psychoterapeutické poradenství, multikulturní ženské skupiny a přednáškové večery seznamující s reáliemi života v České republice v rámci cyklu „Poznávej svůj nový domov“. Pro ženy a rodiny s dětmi je k dispozici dětský koutek a programy pro děti a rodiny. Zapojení klienta do tohoto systému umožňuje individuální a dlouhodobou sociální práci a napomáhá úspěšnému nalezení a udržení adekvátního pracovního místa.

Poskytovatel: Evropský uprchlický fond, Ministerstvo vnitra ČR

Kontakt:

Eva Dohnalová

dohnalova@inbaze.cz

www.inbaze.cz

4. 11. 11
...nahoru ▲