Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 8. 13

Nový domov pro azylanty III.

Projekt Nový domov pro azylanty III. navazuje na úspěšně realizované projekty z roku 2011 a 2012. Protože se osvědčila jeho potřebnost, navazuje naše sdružení na tuto práci a rozšiřuje svou působnost i o některé další kraje v ČR. Nový domov pro azylanty III. bude probíhat až do konce června 2014.

Pro koho je projekt určen?

Pro azylanty a pro osoby s přidělenou doplňkovou ochranou s trvalou adresou v jednom z těchto krajů:
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královehradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • ysočina

Co nabízíme?

1) pro azylanty
 • pomoc se zajišťováním bytů v rámci Státního integračního programu (SIP) ve variantě I, II.A, II.B
 • pomoc při jednorázovém vybavování bytů v rámci SIP nezbytným vybavením a umožnění přestěhování nakoupeného nábytku
 • rekvalifikace
 • bytové, pracovní, sociální a psychologické poradenství
 • pomoc se zajišťováním léků
 • asistence při integraci v obci po dobu nejméně 6 měsíců (komunikace a asistence při jednání s úřady, školami a dalšími institucemi)
Podmínky pro uchazeče pro vyhledávání a vybavování bytů v rámci SIP:
 • prokázání potřebnosti (prověření příjmů, návštěva domácnosti, čestné prohlášení, že klient nečerpá finanční podporu na vybavení bytu u jiné nevládní organizace)
 • motivace spolupracovat (dodržování termínů, aktivní spolupráce s organizací po dobu trvání projektu)
Podmínky pro uchazeče o rekvalifikační kurz:
 • prokázání potřebnosti – účast na kurzu povede k nalezení pracovního místa
 • doložení, že klient nečerpá finanční podporu na rekvalifikace z jiných zdrojů, např. jiné nevládní organizace, ÚP
2) pro osoby s přidělenou doplňkovou ochranou
 • rekvalifikace
 • bytové, pracovní, sociální a psychologické poradenství
 • pomoc se zajišťováním léků
 • asistence při integraci v obci po dobu nejméně 6 měsíců (komunikace a asistence při jednání s úřady, školami a dalšími institucemi),
Podmínky na uchazeče o rekvalifikační kurz:
 • prokázání potřebnosti – účast na kurzu povede k nalezení pracovního místa
 • doložení, že klient nečerpá finanční podporu na rekvalifikace z jiných zdrojů, např. jiné nevládní organizace, ÚP
 • znalost češtiny
 • motivace spolupracovat

Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

14. 8. 13
...nahoru ▲