Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 2. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu – únor 2018 (číslo 99)

Newsletter Evropského integračního portálu – únor 2018 (číslo 99)

Přinášíme vám 99. číslo zpravodaje Evropského integračního portálu a přejeme příjemné čtení. 

Žádný ze systémů zdravotní péče v Evropě (stále ještě!) nebere ohledy na imigranty

S imigranty se pojí riziko šíření infekčních nemocí – tato obava je sice běžná, avšak zcela bezdůvodná, neboť většina z nich přichází do Evropy zdravá. Rozdíl mezi zdravotním stavem imigrantů a rodilých Evropanů je nicméně značný a z velké části jej lze připsat nepoměrně vyšším rizikovým faktorům, kterým imigranti ve srovnání s domácí populací v Evropě čelí. Nová analýza EWSI mapuje, jak se členské státy EU snaží tento rozdíl zmenšit.

Analýza ukazuje, že ač většina členských států považuje zdravotní situaci imigrantů za samostatnou oblast veřejné správy, žádný z nich doposud nezavedl komplexní řešení této problematiky. I přesto v Evropě najdeme řadu užitečných opatření a příkladů dobré praxe – například sekce pro zdraví imigrantů při maltském Ministerstvu zdravotnictví, jasné hierarchické rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy v Itálii či belgický systém garantovaných interkulturních mediátorů. Podívejte se, kde jaká opatření fungují.

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v UE přímo do e-mailu? Zaregistrujte se

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

21. 2. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲