Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 1. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu - prosinec 2017 / leden 2018

Newsletter Evropského integračního portálu - prosinec 2017 / leden 2018

Rok 2017 byl plný změn a také v oblasti integrace cizinců přinesl řadu inovativních nástrojů, zajímavých výzkumů i dobrých nápadů. Nastal proto čas na malou rekapitulaci. V aktuálním newsletteru vám přinášíme výběr z nejpopulárnějších článků, které se na EWSI v loňském roce objevily.

Přeji Vám hodně energie v novém roce.

 

 • Leden: Studie ukázala, že holandský přístup k integraci cizinců po roce 2013, který jim kladl za povinnost najít si integrační kurz a zaplatit si ho ze svého, měl negativní dopad na jejich profesní i vzdělanostní výsledky. Přečtěte si jaké.  

 • Únor: Evropský parlament se zaměřil na zapojování uprchlíků a migrantů do kulturních aktivit. V publikovaném přehledu, který mapuje nástroje a programy na podporu integrace prostřednictvím kulturních aktivit, akcentuje potřebu otevřeného dialogu mezi nově příchozími a majoritní populací. Podívejte se, o jaké se jedná.

 • Březen: Cenu Diwan Awards získalo 24. března loňského roku 37 Belgičanů marockého původu, kteří jsou díky svým aktivitám na poli kultury, medicíny, sportu či podnikání vzorem pro mladou generaci. Ceremonie upoutala pozornost řady politiků a médií. Seznamte se s vítězi.

 • Duben: Výzkumníci poukazují na to, že kolektivní popírání existence rasismu v Litvě a jeho úzce vymezená zákonná definice vede k tomu, že soudy odmítají připouštět rasové motivy u násilných útoků a zaměstnavatelé nejsou ochotní přijímat pracovníky z řad imigrantů či národnostních menšin. Více zde.

 • Květen: Evropská komise vyzvala zaměstnavatele, aby se připojili k iniciativě Employers together for integration (Zaměstnavatelé spolučně pro integraci). Ti zaměstnavatelé, kteří zavedou opatření pro integraci uprchlíků a ostatních cizinců na trhu práce, získají publicitu na webu Evropské komise. Zapojte se.

 • Červen: Zveřejnili jsme online monitorovací nástroj, který poskytuje přehled aktivit EU k usnadnění integrace cizinců a implementace Akčního plánu integrace. Aktivity jsou utříděné dle tematiky, typu a postupu v realizaci. Mrkněte na video tutorial.

 • Červenec: Vzdělávací odbor Rady Evropy realizuje pilotní projekt, který byl vyvinutý pro posouzení kvalifikace uprchlíků a jejich rychlou integraci do systému vyššího vzdělávání a na trh práce. V červenci byly vydány první Evropské kvalifikační pasy. Jak vypadá proces uznání kvalifikace?

 • Srpen: Dvě polské školy oznámily záměr otevřít ve školním roce 2017-2018 speciální předmět pro děti cizinců s nulovou či minimální znalostí polského jazyka. Výuku předmětu doplní široká škála mimoškolních a podpůrných aktivit v režii interkulturních asistentů a dalších specialistů. Více zde.

 • Září: Komisař pro lidská práva Rady Evropy zveřejnil poziční dokument, v němž argumentuje pro inkluzivní vzdělávání v Evropě. Dokument analyzuje příčiny segregace dětí s uprchlickým či cizineckým původem a představuje soubor vhodných opatření. Podívejte se jakých.

 • Říjen: Nahlédli jsme do projektu Youth Included, který po celé Evropě podporuje zapojení mladých cizinců do mládežnických aktivit. V rámci projektu jsou pořádány fokusní skupiny a workshopy, které poskytují příležitost pro osobnostní rozvoj, dialog a vzájemné porozumění mezi mládeží z řad majority a cizinců. Co dalšího projekt přinesl?

 • Listopad: V listopadu byl publikován online Nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, který dokumentuje dovednosti, kvalifikaci, profesní zkušenosti a aspirace cizinců a zároveň slouží jako báze pro profesionální poradenství v oblasti integrace na trhu práce a ve společnosti. Podívejte se.

 • Prosinec: Upozornili jsme na projekt britské organizace City Gateway, zaměřený na práci s marginalizovanými a zranitelnými ženami ve věku nad 19 let z londýnské čtvrti Tower Hamlets – čtvrti s 2. nejvyšším podílem ekonomicky neaktivních žen v Británii. Projekt se jim snaží posílit jim sebedůvěru i dovednosti, a tím jim zjednodušit cestu k nalezení práce. Více zde.

 

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

17. 1. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲