Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 11. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Newsletter Evropského integračního portálu – listopad

Newsletter Evropského integračního portálu – listopad
Přinášíme vám další číslo newsletteru Evropského integračního portálu. Přejeme příjemné čtení.

Právě probíhající Evropský týden odborných dovedností pořádaný Evropskou komisí, na kterém účastníci z celé EU prezentují své aktivity zaměřené na efektivní cestu kariérního růstu. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace jsou důležitým nástrojem pro zjednodušení a zrychlení vstupu občanů třetích zemí na evropský pracovní trh. Prozkoumejte projekty z celé EU, které se snaží jejich talent rozvíjet.

Minulý týden spustila Evropská komise finální verzi Nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí. Jeho smyslem je zmapovat kvalifikaci, pracovní zkušenosti a aspirace těchto osob. Výstupem mapování je podklad pro individuálně zacílené poradenství pro oblast pracovní a sociální integrace. Podívejte se na vícejazyčný tutorial.

Pokud máte zájem diskutovat o tom, jaký potenciál má profesní rozvoj pro překonávání překážek, jimž migranti při vstupu na pracovní trh čelí, přihlašte se k účasti na čtvrtém Evropském migračním fóru, které se uskuteční 6. –  7. března 2018 v Bruselu.

Dále upozorňujeme na následující informace:

Již tuto neděli se v celé České republice (a také ve Španělsku a Portugalsku) u nedělního oběda setkají rodiny našinců a cizinců. Cílem setkání, které probíhá již počtrnácté v rámci projektu Rodina odvedle, je podpora multikulturní společnosti a navázání přátelských vztahů mezi majoritní společností a cizinci na území dané lokality.

V Rakousku platí od října letošního roku “protišátkový” zákon, který zakazuje zakrývání obličeje na veřejnosti. Zdá se, že zatím způsobuje spíše zmatky. Podívejte se na historický kontext jeho vzniku i kritiku, která se na něj snáší ze všech stran.

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 2 výzvy pro integrační projekty. První z nich je zaměřena na podporu obcí při realizaci vlastních integračních opatření, druhá cílí na neziskové organizace a výzkumné instituce. Podrobnosti zde.

Evropská komise vyhlašuje v rámci Evropského azylového a integračního fondu (AMIF) grantovou výzvu na podporu integrace cizinců ze třetíh zemí.

Podpořeny budou projekty v 5 tematických oblastech:

-              Informování o tom, jak cizinci přispívají do společností zemí EU
-              Podpora integrace na místní úrovni včetně dobrovolnictví
-              Předodjezdová a popříjezdová podpora přesídlených azylantů včetně dobrovolnictví
-              Podpora rychlé integrace cizinců ze třetích zemí na trhu práce
-              Integrace obětí obchodování s lidmi

Deadline pro podání žádostí je 1.3.2018.

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 
EUROPEAN                WEBSITE ON INTEGRATION
E-Newsletter
23 November 2017 / Issue 96

skills week Spotlight on skills and qualifications

Europe is currently celebrating its second Vocational Skills Week. Until tomorrow, hundreds of activities across Europe will be promoting vocational education and training (VET) as effective ways of upgrading career paths. Upskilling and retraining are also important in order to ease and accelerate the participation of newcomer third country nationals in the European labour market. See projects revealing their talents

Last week, the European Commission launched the final version of its Skills Profile Tool for Third Country Nationals. The tool maps out their qualifications, work experiences and professional aspirations. More than an online resume, it serves as a basis for issuing personalised advice on further steps towards labour market and societal integration. Watch the tutorial

If you would like to discuss how skills development is an opportunity to overcome obstacles migrants face to find employment or to reflect on solutions to other challenges hindering their labour market integration, please express your interest to the 4th Migration Forum.

More news, good practices and funding opportunities:

 

Upcoming Events

The Next Door Family is back in 3 EU countries

26/11/2017 12:00
(Participants' homes in Portugal, Spain and Czech Republic)
Immigrant or refugee families invite native families over lunch at their home, and vice versa. This is the concept of the Next Door Family. Participants are encouraged to share their culture of origin, traditions and life stories with people they will be meeting for the first time through…
Read More

Dublin - Make Minority a Priority: Report launch and seminar

29/11/2017 09:30
(Irish Writers Centre 19 Parnell Square Dublin)
The National Youth Council of Ireland (NYCI) will launch its Make Minority a Priority: A Research Report on Insights from Minority Ethnic Young People in Ireland report on 29 November 2017. It is inviting youth organisations and other interested parties to join in a conversation about the…
Read More

Athens - Migration in the Margins of Europe (winter course)

18/01/2018 10:00
(Makri Str. 11, Athens 11742, Greece)
The East Mediterranean has become one of the “gates” into Europe. Immigrants who have settled in the Greek countryside and in various neighbourhoods of the capital Athens are trying to make a living despite high unemployment rates, stigmatisation and marginalisation. This winter…
Read More

Köln - Internationale Migrationskonferenz: Migration – Medien – Öffentlichkeit

21/06/2018 09:00
(Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Köln)
Im Kontext von Migration werden Medien auf verschiedenen Ebenen wirksam. Einerseits können sie zur Berichterstattung und zur Herstellung und Förderung bestimmter Images über Migrantinnen und Migranten beitragen, andererseits werden Medien aber auch als Erinnerungs-,…
Read More

Click here for more events


Latest News

Europe: IMISCOE Annual Conference 2018 in Barcelona (Call for contributions)

The Mediterranean lies at the heart of large-scale human displacements. This situation entails challenges with major effects on both origin and destination countries in terms of border and diversity policies, as well as geopolitical strategies. For the 2018 IMISCOE Annual Conference , …
Read More

Portugal: Municipal Day for Equality

This initiative celebrated across the country dates back to 2010 when it brought together dozens of associations, NGOs, local authorities and a variety of agencies working towards equality in every social field. The 2017 edition of the Municipal Day for Equality saw the participation of…
Read More

Netherlands: 2 years programme to promote diversity in the media

State broadcaster NPO and commercial companies RTL and Vice are starting a 2 year programme to fight discrimination and stereotypes. Gender discrimination is the main target but the programme will also include other grounds of discrimination such as ethnicity, age and socio-economic…
Read More

Sweden: Refugees' way into the labour market (2000-2015 statistics)

The insertion of foreign born populations in the labour market is important for both the society and the individual. New data from Statistics Sweden show that half of refugees received in municipalities in 2000 were employed 8 years after their arrival in Sweden. Men do better than women…
Read More

Lithuania: Minister says refugee relocation will continue after official EU deadline

Lithuania's Minister of Interior announced on 22 October that the country will continue to relocate refugees from Greek and Italian camps after the end of the EU relocation programme. The process had been temporarily slowed down due to limited human resources in Greece and Italy but as problems…
Read More

Greece: Programme to train those training refugees on entrepreneurship

The TREND project - Training Refugees in Entrepreneurial Skills in Digital Devices - will train trainers working with refugees on entrepreneurship. Norway’s Foreningen Mikrofinans Norge is leading the consortium of 5 organisations: Academy of Entrepreneurship in Greece, Iepscf Jemappes in…
Read More

France : La Commission nationale consultative des droits de l'homme estime que le gouvernement "nourrit un sentiment de xénophobie"

La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) s’alarme de certaines orientations des politiques migratoires envisagées par le gouvernement et de la multiplication des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes. Elle a donc adopté à…
Read More

Austria: Anti-Face-Veiling Act enters into force and causes confusion

The Austrian Anti-Face-Veiling Act which passed in May 2017 entered into force last Sunday 1 October 2017. The Act bans all full veils such as niqabs and burqas from public places, providing that “facial features may not be hidden or concealed by clothes or other objects in such a way…
Read More

Click here for more news


Latest Funding Information

Czech Republic: Calls for proposals for municipalities and civil society

The Czech Ministry of Interior is announcing 2 calls for applications for projects assisting immigrant in their integration journey. The first grant funding opportunities target local authorities willing to deal with integration issues while the second is meant for civil society organisation…
Read More

Europe: € 25 million AMIF call to support integration

On 9 November 2017, the EU opened a 25 million euro worth call for proposals. The requested EU co-funding can be between EUR 450.000 and EUR 1.000.000, with a maximum co-funding rate of 90% of the total eligible costs of the action. Eligible applications must be transnational, involving at least…
Read More

Click here for more funding information


Latest Documents

Safeguarding and protecting the rights of children on the move: The challenge of social inclusion

This report is an output from the regional meeting of European Children’s Ombudspersons that took place on 13 November 2017 in Athens. It reminds that children on the move are children first and should be considered as such. As rights holders, they should benefit from comprehensive…
Read More

The UK Citizenship Process: Exploring Migrant Experiences

The Life in the UK citizenship test has been the subject of much media coverage since it was introduced in 2005. Popular representations generally include the observation that migrants are asked questions about history, culture, law and politics that many British-born citizens would not…
Read More

Familiennachzug: 150.000 bis 180.000 Ehepartner und Kinder von Geflüchteten mit Schutzstatus leben im Ausland

Der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge können in Deutschland lebende Flüchtlinge deutlich weniger Familienmitglieder nachholen als bisher angenommen. Den Berechnungen zufolge werden bis Ende 2017 insgesamt 400.000 anerkannte Asylbewerber und…
Read More

Updated handbook on Danish integration legislation

The Danish Refugee Council has updated its handbook on Danish legislation on integration of refugees, family reunified and immigrants with support needs. The handbook is in Danish and provides an overview of the terms and conditions for support in the areas of social payments, education and…
Read More

Click here for more documents


EWSI on social networks: Stay up-to-date on integration news !

The European Web Site on Integration is present on social networks, with dedicated country accounts on Twitter and Facebook.
Subscribe to these accounts by clicking on the links below and stay up-to-date on integration news!
 

Follow us on Twitter

@EWSI_Belgium - @EWSI_Cyprus - @EWSI_CZECH - @EWSI_Denmark - @EWSIFinland - @EWSI_Greece - EWSI_Italy

@EWSI_Latvia - @EWSI_Malta - @EWSI Luxembourg - @EWSI_Malta@EWSINetherlands - @EWSIFrance

@EWSI_Portugal - EWSI_Romania - @EWSI_Slovakia - @EWSI_Slovenia - @EWSI_Spain - @EWSI_UK

Like us on Facebook

AustriaBelgium - Bulgaria - CroatiaCyprus - Czech RepublicFinland - Germany - Greece - HungaryIreland - Italy - Latvia

LithuaniaLuxembourgMalta - Netherlands - PolandPortugal - Romania - Slovakia - Slovenia - SpainUK


You are receiving this newsletter as you have registered for it. To modify your subscription status, please go to the  European Web Site on Integration, log in and click on "My Newsletters".

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

23. 11. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲