Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

MV nebude letos předkládat návrhy zákonů o pobytu cizinců, připravuje nicméně novelu

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo k návrhům zákonů týkajících se pobytu cizinců na území České republiky vzneseno množství připomínek z různých připomínkových míst. Ministerstvo vnitra se s ohledem na charakter uplatněných připomínek rozhodlo, že balíček zákonů nebude v tomto roce vládě předkládat.

Do prosince 2013 je však třeba implementovat unijní směrnici o jednotném povolení (Směrnice 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě, komentář Martina Rozumka ke směrnici z dubna 2013 je dostupný zde). Z tohoto důvodu předložilo Ministerstvo vnitra do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely stávajícího zákona o pobytu cizinců a dalších předpisů, připomínkové řízení probíhá do 20. srpna 2013.

Hlavní změnou, kterou návrh novely přináší, je nový druh duálního povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká karta. Karta, která spojuje povolení k pobytu a současně i k výkonu zaměstnání na území České republiky, bude podle návrhu vydávána na základě rozhodnutí MV na volná pracovní místa zařazená v centrální evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, která nebyla 45 dnů ode dne jejich oznámení Úřadu práce obsazena. Zaměstnavatelé nebudou povinni oznamovat a projednávat s  ÚP záměr zaměstnávat cizince, jsou ale povinen oznámit pracovní místo, které chtějí cizincem obsadit. Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty bude podmíněno stanoviskem ÚP vydaným na žádost MV, změna pracovního místa/pozice bude podmíněna předchozím souhlasem MV, obdobně jako je tomu u modrých karet. MPSV bude vydávat povolení k zaměstnání cizince jen ve specifických případech, půjde o zaměstnaneckou kartu, která ale nebude mít duální charakter.

Dosavadní specifický druh národního povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, který měl charakter duálního povolení – zelená karta – bude zrušen. Vízum nad 90 dnů k pobytu za účelem zaměstnání nebude možné udělit, cizinci pobývající na území České republiky na základě víza k pobytu nad 90 dnů, kteří zde získají zaměstnání, budou moci na území požádat o vydání zaměstnanecké karty, opět podmíněno stanoviskem Úřadu práce. Působnost zákona o uznávání odborné kvalifikace - doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání - se rozšiřuje i na držitele zaměstnanecké karty a držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.

Celý materiál je dostupný v eklepu.


Text byl přeložen v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk.jpg

24. 7. 13
...nahoru ▲