Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrace podle strategické agendy EU pro příštích pět let

Evropská rada přijala soubor závěrů, jejichž součástí je kromě jiného i strategická agenda klíčových priorit na příštích pět let, která se v kapitole "Svoboda, bezpečnost a právo" zabývá i otázkami migrace. Priority v této oblasti vycházejí na jedné straně ze snahy zvýšit spolupráci institucí ve vnitřním prostoru Evropské unie a na druhé straně z nařazeného přístupu Unie vůči imigrantům ve snaze umožnit vstup jen kvalifikovaným a talentovaným lidem a proti ostatním se bránit, dokud nemají právo na azyl. Evropská Unie tak ve svém směřování zdůrazňuje "lepší řízení migrace", "předcházení trestné činnosti a terorismu a boj proti nim" a "zlepšení justiční spolupráce".
Celý text je dostupný ke stažení.
24. 7. 14
...nahoru ▲