Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 5. 03

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - kompletní znění

Výzkumným záměrem komparativní studie bylo srovnání problematických míst českých právních úprav a praxe ve vztahu k cizincům s obdobnými místy v právních řádech vybraných zemích Evropy. Kritériem výběru je prvek diskriminace obsažený v porovnávaných českých úpravách. Výsledkem komparativního přístupu jsou návrhy na legislativní změny v rámci jednotlivých kapitol studie: Zaměstnání a povolání - Vzdělávání - Zdravotní péče a pojištění - Sociální zabezpečení - Zboží a služby - Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích - Státní občanství - Subsidiární formy ochrany.
Komparativní studie vznikla díky podpoře Open Society Fund v rámci programu Migrace.

13. 5. 03
...nahoru ▲