Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Výzkumné zprávy CVVM – postoj české veřejnosti k národnostním menšinám a k zaměstnávání cizinců

V březnu 2012 proběhly dva výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zaměřené na postoj české veřejnosti k národnostním menšinám a k zaměstnávání cizinců, jejich výsledky jsou shrnuty v následujících výzkumných zprávách.

Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2012

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto problematiku, na které se zaměřila baterie výroků, s nimiž respondenti vyjadřovali buď souhlas, nebo nesouhlas.

Výzkum je ke stažení zde.

Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2012

V březnu 2012 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 16 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako skupina ke srovnání s ostatními. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí sedmibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „sympatičtí“, 3 „spíše sympatičtí“, 4 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 5 „spíše nesympatičtí“, 6 „nesympatičtí“ a 7 „velmi nesympatičtí“.

Výzkum je ke stažení zde.

24. 4. 12
...nahoru ▲