Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 5. 05

Analýza právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství

O dalším možném vývoji upravení občanství ČR vypovídá koncepční materiál, který připravuje ministerstvo vnitra pro vládu. Upozorňujeme, že se nejedná o finalní verzi zprávy, momentálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení a vládě má být zpráva předložena do konce června tohoto roku. Pokud vláda materiál schválí, paragrafované znění zákona by se mohlo objevit až v roce 2007. Předpokládá se, že před navrhovanou zásadní změnou úpravy státního občanství by měla proběhnout širší politická diskuse.

Ve zprávě se objevují jak podstatné liberalizační tendence s ohledem na přístup cizinců k občanství (např. možnost dvojího občanství, právní nárok na občanství u tzv. druhé generace imigrantů), tak i restriktivní prvky (příkladem je prodloužení podmínky doby trvalého pobytu z pěti na sedm let při žádosti o naturalizaci).

2. 5. 05
...nahoru ▲