Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Slovinsko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Slovinsko

Slovinsko je převážně imigrační zemí a to zejména pro migranty ze států bývalé Jugoslávie.

Dlouhodobě převažovala krátkodobá pracovní migrace, a to zejména muži zaměstnáváni ve stavebnictví a průmyslu. S nástupem ekonomické krize nicméně Slovinsko výrazně zpřísnilo přístup migrantů na trh práce. Podle oficiálních statistik tvořili v roce 2011 migranti 4% celkového počtu obyvatel země.

V roce 2008 přijalo Slovinsko Nařízení o integraci cizinců, s cílem systematicky podporovat integraci migrantů. V roce 2010 pak vznikla Koncepce ekonomické migrace 2010 – 2020, které se zaměřuje primárně na migranty na vysoce kvalifikovaných pozicích. Přehled vývoje v oblasti migrace v Slovinsku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Pozvání na konferenci v Lublani o dobrovolnictví pro uprchlíky ve Střední Evropě

Pozvání na konferenci v Lublani o dobrovolnictví pro uprchlíky ve Střední Evropě

25. 4. 17
Slovenska Filantropija, slovinský partner OPU, pořádá v rámci společného evropského projektu Debating Refugee Migration mezinárodní konferenci v Lublani ve dnech 11. a 12.5. 2017 na téma role dobrovolníků v pomoci uprchlíkům ve Střední Evropě. ...
Slovinsko

Rodinám kazašských uprchlíků hrozí v České republice deportace

21. 7. 09
Otevřený dopis viceprezidentovi Evropské komise Jacquesovi Barrotovi zaslaný Asociací pro lidská práva v oblasti centrální Asie (Association Droit de l’Homme en Asie Centrale), vyjadřující se k situaci kazachšských uprchlíků v České republice a Slovinsku....
Uprchlictví a azylSlovinsko články

Přehled událostí v oblasti mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě v roce 2008

17. 3. 09
Již třetím rokem MigraceOnline.cz publikuje stručné přehledy událostí na poli migrace za uplynulý rok ve vybraných středoevropských a východoevropských státech. Příspěvky ze sedmi zemí stručně charakterizují dění v oblasti pracovní migrace a azylu v roce 2008....
Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, Slovinsko, Polsko, Maďarsko články

Dušan Drbohlav: Migration Trends in Selected EU Applicant Countries

13. 5. 04
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Vídeň), organizace zastávající názor, že z humánní a systematizované migrace těží migranti i společnost, vypracovala v rámci projektu Evropské komise na počátku roku 2004 šestidílnou publikaci s názvem Migrační trendy ve vybraných přistupujících a kandidátských zemích EU (Migration Trends in Selected EU Applicant Countries)....
Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko články
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect