Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 3. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Přehled událostí v oblasti mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě v roce 2008

Již třetím rokem MigraceOnline.cz publikuje stručné přehledy událostí na poli migrace za uplynulý rok ve vybraných středoevropských a východoevropských státech. Příspěvky ze sedmi zemí stručně charakterizují dění v oblasti pracovní migrace a azylu v roce 2008. V tomto roce proběhly v některých státech změny azylové a migrační legislativy nebo se projevily důsledky přístupu některých států do schengenského prostoru. Společné všem příspěvkům je téma hospodářské krize, která různým způsobem ovlivnila pracovní migraci, jak na úrovni politické, tak ekonomické a sociální. Přestože jednotlivé příspěvky neposkytují vyčerpávající přehled všech událostí, jako celek i zvlášť nabízejí čtenáři čerstvé informace o migraci v zemích střední a východní Evropy.

Komentáře k jednotlivým zemím naleznete ve Zvláštní sekci nebo kliknutím na jméno země zde:

Bulharsko
Česká republika
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina

17. 3. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲