Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Odbory bez migrantů jsou slabé odbory

Mezinárodní migrace v jednotlivých evropských zemích je téma, které odbory nemohou ignorovat, zaznělo 6. listopadu v Praze na mezinárodním fóru Odbory a pracovní migrace, které se konalo ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech. „Moc odborů se snižuje, když migranty neorganizují,“ podotkl na fóru R. Tomasiak z UNI Global. Odbory jsou a budou konfrontovány jak s voláním zaměstnavatelů po kvalifikované pracovní síle ze zahraničí, tak i s porušováním pracovních práv migrantů v nebezpečných a špatně placených zaměstnáních, které místní pracovníci za současných podmínek odmítají. Fóra o vztahu českých a zahraničních odborářů k mezinárodní migraci, které pořádalo Multikulturní centrum Praha a zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice se zúčastnili zástupci CISL (Itálie), UNI Global Union (Polsko), ÖGB (Rakousko), ETUC (Belgie), ver.di, IG Metall (Německo), ČMKOS, OSPO, OS Stavba či Odbory KOVO Mladá Boleslav.

Českomoravská konfederace odborových svazů a jeho jednotlivé odborové svazy stojí před volbou, jak se postaví k zahraničním pracovníkům. Fórum ukázalo, že zkušenosti migrantů a migrantek na periferní části trhu práce jsou často pro zástupce českých odborů neznámé anebo odborové svazy nejsou aktuálně schopny příliš ovlivnit podmínky nejvíce prekarizovaných pracovníků ve stavebnictví, obchodech, skladech a dalších oblastech. ČMKOS, kterou na fóru zastoupila místopředsedkyně Radka Sokolová, je výjimečná ve střední a východní Evropě v tom, že se vůbec téma migrace v jejích strategiích objevuje. Na druhé straně je však ve srovnání s odborovými svazy ze zemí s delší historií migrace na začátku. Mezi zahraničními pracovníky v ČR je pouze minimum organizováno v odborech.

Pokud odbory historicky usilovaly o to udržet pracovní a mzdové standardy, tedy, aby zabránily sociálnímu dumpingu, měly dvě možnosti, jak se postavit k zahraničním pracovníkům. Buďto usilovaly o snížení migrace a následně i konkurence na trhu práce anebo se zasazovaly o zajištění rovných práv všech pracovníků, tedy včetně migrantů. Řada evropských i mimoevropských odborů se v posledních letech přihlásila především ke druhé možnosti, tedy tomu, že je třeba zahrnout migranty do odborů a zohlednit jejich specifické potřeby vyplývající např. z nerovnoprávného právního postavení anebo neznalosti domácího jazyka při poskytování služeb ze strany odborů. I proto vznikla síť Evropské konfederace odborových svazů, kterou na fóru představil Ignacio Doreste. Umožňuje výměnu zkušeností o o asistenčních a dalších podpůrných službách pro migranty.

Pozn.: K tématu vyšel též kometář Jaroslava Bicana Migranti kladou odborům otázku, čím chtějí být

18. 11. 14
...nahoru ▲