Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 5. 18
Zdroj: migraceonline.cz

Česká pomoc v Bosně a Hercegovině: MKC vytváří prostor pro studenty různých etnik

Česká pomoc v Bosně a Hercegovině: MKC vytváří prostor pro studenty různých etnik

Skoro nikde v Evropě není společnost tak složitá jako v Bosně a Hercegovině. Dělící linie se zde rýsují podél etnicity, v jednom státu spolu žijí bosenští Srbové, bosenští Chorvaté a Bosňáci. Křehký mír v oblasti i to, zda země někdy vstoupí do Evropské unie, závisí do velké míry na nastupující generaci. Mladí lidé to zde ale nemají jednoduché: navštěvují etnicky segregované školy a se svými vrstevníky z jiných etnických skupin než jsou oni sami, se potkávají velmi málo.  Studenti si také stěžují na to, že je starší generace odrazuje od samostatného a kritického myšlení a od možnosti se veřejně angažovat. To mění projekt Multikulturního centra Praha Uč se a zapoj se.

Zemi, která v 90. letech prošla krvavou válkou, sužuje nevyřešená minulost a bolestivé neurovnané vztahy. To vše prohlubuje nacionalismus, který se projevuje třeba oslavováním válečných zločinců (naposledy jsme něco podobného mohli sledovat při uvěznění Ratko Mladiće), stejně tak jako další rozdělování na základě etnicity. Takto je rozdělený třeba Mostar, město proslulé slavným kamenným mostem.

Studenti zkouší měnit svět

Jsou to ale především mladí lidé, kteří jsou nositelem společenských změn, a jenom nesegregovaná společnost je v Bosně a Hercegovině zárukou míru a rozvoje. Právě na ně cílí projekt Multikulturního centra Praha Uč se a zapoj se. Umožňuje studentům z nejrůznějších škol setkávat se mezi sebou navzájem a překonávat hranice narýsované odděleným školstvím. Zároveň je učí spolupráci a tomu, že mají možnost měnit svět i své okolí k lepšímu: mladí lidé si vyzkoušeli třeba vybudovat v blízkosti své školy lavičky, natřít vybavení dětského hřiště, vyzdobit zeď barvami nebo nainstalovat ve svém městě outdoorové fitness.

Češi přibližují Bosnu a Hercegovinu blíž Evropské unii

„Projekt je podporován Ministerstvem zahraničí ČR. Česko je pro Bosnu a Hercegovinu vhodným partnerem, také kvůli částečně podobné komunistické minulosti. Věříme, že mladí lidé, kteří dokážou kriticky analyzovat svět kolem sebe, tvoří základ moderní občanské společnosti a že workshopy jim k tomu pomáhají,“ vysvětluje koordinátorka projektu z Multikulturního centra Praha Lucie Bilderová. Česká pomoc přispívá ke splnění předvstupních kritérií EU a k podpoře evropské integrace Bosny a Hercegoviny.

Projekt bude dál žít svým životem

Projekt rozhodně není jednorázová akce: jeho cílem je také předat know-how místním pedagogům a partnerské organizaci a postoupit zkušenosti v tom, jak se studenty dále pokračovat. Do budoucna bude workshopy pořádat partnerská bosenská organizace Nansen Dialogue Centre Mostar.

Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce a Nadací Albatros.

                                                                                                                                                                                                                                 

23. 5. 18
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲