Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Přijďte s námi obnovit svou učitelskou jiskru

Přijďte s námi obnovit svou učitelskou jiskru

Už 27. května 2021 začíná náš další kurz pro pražské učitele. Provedeme vás možnostmi, jak lépe porozumět svému učitelskému poslání, nastavit bezpečné klima třídy a efektivně spolupracovat s kolegy i rodiči. A hlavně vám poskytneme místo, kde spolu s kolegy i lektory budete moci řešit své problémy, nacházet inspiraci a obnovit svou učitelskou jiskru.


Projekt „Jak učit v tomto světě a nevyhořet“ je kurzem projektu zaměřeného na vzdělávání učitelů, který je podpořen Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Kurz bude probíhat od konce května 2021 do února 2022 v širším centru Prahy.

Náš kurz je určený:

 • učitelům zapáleným do své profese, kteří rádi zkouší nové cesty,
 • učitelům hledajícím povzbuzení v kolektivu kolegů,
 • učitelům zmoženým covidem a virtuální výukou,
 • učitelům zkušeným i začínajícím, stejně jako studentům pedagogických fakult.

Náš kurz nabízí:

 • bezpečný prostor pro hledání řešení problémů a vzájemnou inspiraci mezi učiteli,
 • setkání se zkušenými praktiky, kteří znají aktuální problémy a mají k nim co říci,
 • podněty k zdravému nastavení péče o sebe a o žáky,
 • nabídku znalostí a dovedností k vytváření pozitivního, respektujícího a demokratického klimatu třídy a školy,
 • hojnost prostoru pro diskuze, spolupráci a zkoušení nových přístupů,
 • přípravu na realizaci Strategie 2030+ MŠMT a osvojení modelu kompetencí potřebných pro demokratickou kulturu.

Program kurzu

 • čtvrtek 27. května 17:30 – Úvod do učitelské intervize (3 hod.) – Jarmila Čechová
 • čtvrtek 10. června 17:30 – Sebereflexe jako cesta profesního rozvoje (3 hod.) – Alice Müllerová
 • sobota 24. července – Divadlo Fórum aneb učíme prožitkem (8 hod.) – Jitka Andrlíková a kol.
 • neděle 25. července – Imaginace ve vyučování (5 hod.) – Jarmila Čechová + Osobní hranice nejen v sebeobraně (3 hod.) – Jiřina Boušová a Martin Stehlík
 • sobota 18. září – Body basic jako profesní kompetence (4 hod.) – Hana Chalušová + Učitelský restart po covidu (4 hod.) – Jarmila Čechová
 • sobota 16. října – Nenásilná komunikace v učitelské praxi (8 hod.) – Adam Čajka
 • sobota 13. listopadu – Práce s předsudečnými projevy ve školách (4 hod.) -– Tereza Cajthamlová + Dynamika třídního kolektivu, aneb jak předcházet šikaně (4 hod.) - Vítek Hrbáček
 • sobota 11. prosince – Demokracie ve škole – jak na to? (6 hod.) – Blanka Kissová + Praktický nácvik intervize (2 hod.) – Jarmila Čechová
 • sobota 12. února 2022 – Závěrečné setkání

Podmínky účasti na kurzu

Kurzu se mohou účastnit učitelé vykonávající svoji práci na území hlavního města Prahy. Kurz je určen především pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol, ale přijímáme i univerzitní pedagogy a všechny, kteří se ve své práci věnují vzdělávání dětí a dospělých, nebo se na učitelství teprve připravují studiem na pedagogických oborech. Podmínkou však je, že se vaše pedagogická či studijní činnost musí alespoň z 50 % odehrávat na území města Prahy. Za kurz v hodnotě dvaceti tisíc korun nezaplatíte vůbec nic, jedinou podmínkou absolvování je účast alespoň na 40 hodinách výuky. Na závěr obdržíte certifikát MŠMT o absolvování kurzu v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Počet účastníků kurzu je omezen na dvacet, takže neváhejte, pokud vás nabídka zaujala.

O pořadateli

Tento kurz je již druhou, volně navazující částí kurzu nazvaného „Jak učit v tomto světě a nevyhořet“ pořádaného Multikulturním centrem Praha. Naše centrum má za sebou již řadu let zkušeností práce s pedagogy různých stupňů škol a z tohoto „kapitálu“ těží i v tomto kurzu. Za realizací projektu stojí ředitelka MKC Praha Zuzana Schreiberová, koordinátorka kurzu Klára Lipavská a metodik kurzu Jiří Pešek.

Jak se na kurz přihlásit

Zájemci o účast na kurzu napište koordinátorce kurzu na e-mailovou adresu: klara.lipavska@mkc.cz a dostanete podrobnější informace včetně přihlášky k vyplnění. Uzávěrka přihlášek je 21. května 2021, ale doporučujeme se přihlásit co nejdříve – počet míst je omezen!

Plakát s programem kurzu si můžete stáhnout zde.

Nové termíny zimních a jarních seminářů zde.

Donor: Operační program Praha - pól růstu ČR

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu (registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001425)

3. 5. 21
...nahoru ▲