Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Žáky a studenty zajímá tematika národnostních a sexuálních menšin

Žáky a studenty zajímá tematika národnostních a sexuálních menšin

Teenageři zejména od starších generací často slyší, že se nezajímají o dění okolo sebe a o politiku nebo že se málo angažují. To ale rozhodně není případ více než osmdesáti mladých lidí z několika pražských středních škol a učilišť, kteří se aktivně zapojili do projektu Interkulturním vzděláváním k prožitku a toleranci, který realizovalo Multikulturní centrum Praha. Společně žáci realizovali zhruba čtyřicet prací, které se věnovaly životu cizinců v ČR, Židům, Romům nebo LGBTIQA a transgender lidem.

„V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámili s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí," popisuje koordinátor projektu Jan Dítko. 

Nejen workshopy

Kromě workshopů se žáci účastnili i nejrůznějších exkurzí a tematických procházek, navštívili například Lidice nebo pražské synagogy. Dokončené projekty byly představeny na červnové akci v DOXu, kde si mladí lidé mohli poslechnout i krátké přednášky od úspěšných start-upů, které mění svět kolem sebe k lepšímu (Food not bombs, Rekola, Improve Yoursel. Kromě toho zde žáci mohli společně svoje práce a zkušenosti prodiskutovat. 

Interkulturní vzdělávání ocenili hlavně sami studenti

Samotným žákům se projekt líbil: „V našem projektu jsme se zabývali tématem holocaustu. Naším cílem bylo předat informace a prožitky z tohoto hrůzného období mladším generacím – a to jinak než učebnicově, ale spíš skrze vyprávění pamětníka, fotografie z Terezína a naše vlastní prožitky a postřehy ze sbírání dat. Naše závěry jsme prezentovali na základních školách a myslíme, že jsme dosáhli svého záměru a zanechali za sebou více než jen informace. Celý proces projektování nás mnohé naučil, díky,“ uvádí účastníci ze SŠ Pedagogické. 


                           

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.

8. 6. 18
...nahoru ▲