Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Příručka dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání

Příručka dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání

Přinášíme vám Příručku dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání. Přejeme vám inspirativní čtení.

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámili s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. 

Příručku najdete zde.


                                                                                                                                                                               

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.

8. 6. 18
...nahoru ▲